Konzultace

Vypracujte strategii, rozpočet a časový harmonogram realizace vaší vize.

Jak vám
můžeme pomoci?

Prozkoumejte, jak spolupracujeme s klienty při realizaci velkých realitních projektů.
Plánování rozpočtu

Začněte plánovat kapitálové výdaje na váš projekt nebo portfolio předem. Vyhodnoťte rozsah, rozpočet, podnikatelskou strategii a rizika, abyste mohli stanovit prioritu prací na základě rozpočtu.

Technické due dilligence

Nechte si vyhotovit technické posouzení nemovitostí, a to především posouzení stavebních konstrukcí a technického zařízení.

Plánování projektů

Využijte naplno potenciál vašich prostor. Než se pustíte do práce, proveďte hloubkovou analýzu dat, studie proveditelnosti a odhady nákladů a rizik.

Udržitelnost

Implementujte strategie ke snížení spotřeby energie a provozních nákladů. U nových projektů i rekonstrukcí navrhněte budovy a prostory, které získají certifikáty udržitelnosti.

Nejnovější publikace průzkumu trhu nemovitostí

Chtěli byste od nás dostávat nejnovější zprávy o trhu nemovitostí? Vyberte si, jaká témata vás zajímají.

Naplněné ambice

   
Design a realizace | cz.tetris-db.com

Vytváříme úžasné prostory

   

Promluvte si s
námi o vašem projektu

Vytvořte úžasné prostory, které poskytují výjimečné zážitky.