Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 1. čtvrtletí roku 2018

Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2018 na 3 357 500 m2. Poměr budov třídy A vůči budovám třídy B dosahoval 71 %. Nejkvalitnější budovy třídy AAA zaujímají 18 % z celkové výměry moderních kanceláří.

května 09, 2018

Nabídka kancelářských budov

V 1. čtvrtletí bylo dokončeno 38 700 m2 kancelářských ploch v těchto projektech: Visionary (20 500 m2) v Praze 7, City West A1 (9 300 m2) v Praze 5, Nekázanka 11 (5 600 m2) a Mango Building (3 300 m2) v Praze 1.

V současné době se v Praze nachází 334 200 m2 kancelářských prostor ve výstavbě s plánovaným dokončením v letech 2018 a 2019. V 1. čtvrtletí byla zahájena výstavba pěti kancelářských budov: VN47 (14 100 m2) v Praze 1, Rustonka R3 (11 300 m2), Rustonka R4 (13 200 m2), Praga Studios (10 600 m2) a Praga Office&Garden (2 100 m2), všechny v Praze 8.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2018 objemu 85 700 m2, což představuje pokles o 51 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a zároveň pokles o 19 % meziročně.

Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 1 (28,7 %), v Praze 4 (25,3 %) a v Praze 8 (18,8 %).

IT společnosti se nejvíce podílely na celkové hrubé poptávce (14,7 %), následovány poradenskými společnostmi (13,2 %) a farmaceutickými společnostmi (13,1 %).

Celkový podíl renegociací (prodloužených nájemních smluv) na hrubé realizované poptávce tvořil v 1. čtvrtletí 24 %, což znamenalo stejnou úroveň v porovnání s předchozím čtvrtletím. Nově podepsané smlouvy a předpronájmy dosáhly na 62 % objemu hrubé realizované poptávky.

Významné pronájmy

Mezi nejvýznamnější zveřejněné transakce prvního čtvrtletí 2018 patřila renegociace a expanze společnosti Albatros Media (3 100 m2) v budově Na Pankráci 30 v Praze 4, předpronájem společnosti HubHub (2 700 m2) v projektu Palác ARA v Praze 1 a renegociace společnosti Fio banka (2 500 m2) v budově Millennium v Praze 1. 

Neobsazenost kanceláří

Míra neobsazenosti mezičtvrtletně klesla o 1,1 procentního bodu a v 1. čtvrtletí 2018 tak dosáhla 6,2 %. Celkem bylo v Praze evidováno 207 300 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší míru neobsazenosti v tomto čtvrtletí vykazovala Praha 3
(11,1 %) a Praha 5 (7,7 %). Naopak nejnižší míra neobsazenosti byla zaznamenána v Praze 2 (3,6 %), Praze 10 (3,9 %) a
Praze 8 (4,6 %).

Nájemné

V prvním čtvrtletí roku 2018 nejvyšší dosahované nájemné mírně vzrostlo. V centru města se pohybovalo mezi 20,00 – 21,50 EUR za m2 na měsíc, ve vnitřním městě mezi 15,00 – 16,50 EUR za m2 na měsíc a ve vnějším městě v rozmezí 13,50 – 15,00 EUR za m2 na měsíc.