Tisková zpráva

Společnosti přehodnocují svá realitní portfolia, aby uvolnily kapitál a zvýšily odolnost svého podnikání

Chuť firem prodávat a následně znovu pronajmout je v regionu EMEA na vzestupu.

června 20, 2020

Poptávka korporátních společností po uvolnění kapitálu vázaného v jejich nemovitostech byla v první polovině roku 2020 podle nejnovější studie JLL na vzestupu. Zvýšená nejistota způsobená pandemií COVID-19 vede majitele společností, kteří jsou současně jejich uživateli, k aktivnímu vyhledávání nových finančních zdrojů a ke zvyšování flexibility jejich realitních portfolií, což souvisí s rostoucím apetitem investorů po stabilních nemovitostech generujících příjmy.

Zájem o prodej a následnou možnost zpětného pronájmu bude i letos nadále růst v návaznosti na rekordní čísla z roku 2019, kdy odprodej korporátních nemovitostí dosáhl objem 23,1 miliardy EUR, a to ve více než 460 transakcích v regionu EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika). Oproti předchozímu roku tak došlo k růstu objemu o 33 %, přičemž se současně jednalo o pátý po sobě jdoucí rok, kdy celková hodnota korporátních prodejů přesáhla 15 miliard EUR. Podle JLL byly v roce 2019 nejaktivnějšími sektory kanceláře, retail a průmyslové nemovitosti, které představovaly 76 % z celkové hodnoty prodejů korporátních nemovitostí v regionu EMEA. Tato aktiva byla navíc nejčastěji prodávána spíše než jednotlivě jako celá portfolia.

„V době, kdy jsou dluhové trhy a jiné zdroje kapitálu významně omezeny, vlastníci nemovitostí, kteří jsou zároveň jejich uživateli, značně přehodnocují své obchodní modely a stále více využívají své nemovitosti jako strategické nástroje k uvolnění hotovosti a maximalizaci provozního kapitálu. Vidíme, že stále více firem připravuje aktiva k prodeji, a očekáváme, že tato aktivita bude ve druhé polovině roku ještě viditelnější, jakmile se trhy vrátí k normálu,“ řekl Nick Compton, vedoucí oddělení kapitálových trhů pro region EMEA v JLL.

“Současně mají na realitní investice vliv volatilita a nejistota a mnozí investoři hledají možnosti pro opatrné uložení svého dostupného kapitálu. Rostoucí škála nových, a v některých případech jedinečných produktů s dlouhodobým výnosem, mnohým umožní rozložit jejich hotovost a významně rozšířit spravovaná aktiva v rámci různých trhů, sektorů nebo lokalit,” dodal Compton.

Korporátní odprodeje středně velkého investičního objemu (50-100 mil. EUR), které byly v roce 2019 ovládané především soukromým kapitálem, budou i nadále klíčové, a s největší pravděpodobností budou mít silné zastoupení i letos. Roste také zájem investorů o specializované nemovitosti, jejichž vybavení je nezbytné pro chod firmy, jako jsou například budovy vědy a výzkumu nebo komplexní výrobní haly a parky.

Komentář za Českou republiku

Doposud největší obdobnou Sale & Lease transakcí, na které se JLL v rámci České a Slovenské republiky podílela (a současně největší transakcí na Slovensku), byl prodej a zpětný pronájem průmyslového komplexu v Trenčíne v hodnotě 90 mil. EUR o výměře 117 000 m2 zahraniční společností původem z Taiwanu.

„Prodej a zpětný pronájem nemovitostí představuje čím dál více využívanou alternativu k standardnímu korporátnímu financování. Společnosti tento kapitál vyžívají zejména jako strategický nástroj pro financování širších obchodních operací. Konkrétní důvody pro prodej a zpětný pronájem jsou sice specifické pro danou společnost a odvětví, nicméně investory tento typ investice velice zajímá, o čemž svědčí i pravidelný růst celkového investičního objemu i v našem regionu. Očekávám, že v nejbližším období bude díky COVID-19 tento trend nadále pokračovat,“ uvedl Jiří Horák, ředitel v oddělení kapitálových trhů JLL.

„Ze strany známých a na trhu významně aktivních českých společností zaznamenáváme výrazný nárůst poptávek po prodeji a zpětném pronájmu. Uvolněním finančního kapitálu ze svých nemovitostních aktiv jsou tito vlastníci schopni urychlit investice s cílem zabezpečit udržitelnost a zvýšit celkovou efektivitu svého fungování,“ řekl James Fitzgerald, senior konzultant v industriálním oddělení JLL.