Tisková zpráva

Firmy stále častěji upřednostňují setrvání ve stávajících kancelářích před relokací

Zpomalování české ekonomiky pozorujeme už delší dobu, což se s obvyklým zpožděním začíná odrážet také na trhu komerčních nemovitostí. Konkrétně na kancelářském trhu v Praze.

září 09, 2019

Zpomalování české ekonomiky pozorujeme už delší dobu, což se s obvyklým zpožděním začíná odrážet také na trhu komerčních nemovitostí. Konkrétně na kancelářském trhu v Praze. Přestože přetrvává, i přes její mírný nárůst o 3 bazické body, velmi nízká míra neobsazenosti kanceláří aktuálně představující 4,6 %, pozorujeme za první polovinu roku mírné ochlazení poptávky a také vysoký podíl znovu prodloužených smluv na úkor nově realizovaných pronájmů a expanzí.

Podíl znovu projednaných smluv, tzv. renegociací, představoval v druhém čtvrtletí 2019 téměř 50 %, což je nejvyšší podíl od prvního čtvrtletí roku 2015. Jedná se současně o indikátor toho, že firmy jsou ve svých krocích a expanzních plánech s ohledem na další vývoj opatrné. „Že dochází ke zpomalení, může indikovat také dynamika předpronájmu, kdy 35 % kancelářských ploch ve výstavbě má již zajištěného nájemce. Před rokem tento podíl přitom činil téměř 50 %. Ačkoliv se neobsazenost stále drží na nízké úrovni, máme tu jisté znaky, že by mohla v následujících měsících růst,“ uvedl Martin Stričko, senior analytik v oddělení výzkumu JLL.

Počet prodloužených nájmů za minulé čtvrtletí se dá tedy vnímat jako snaha firem být ve svých výdajích opatrné. Zda tomu tak skutečně je a zda opravdu dojde k ochlazení na trhu s kancelářskými nemovitostmi, ukáže až další vývoj. Ze současných čísel to však lze usuzovat. Firma totiž může rozhodnutím prodloužit smlouvu ve stávajících prostorech oproti stěhování do nových kanceláří značně ušetřit. Při setrvání ve stávajícím sídle si dokáží často vyjednat lepší podmínky, než jakých by dosáhly při přesunu do nového. S relokací kanceláří jsou také spojeny další náklady na stěhování a často velmi nákladné nové vybavení.

„Navíc v době rostoucí popularity a díky častějšímu zastoupení coworkingových center v Praze se firmy nemusí bát případné expanze. Zatímco dříve byly nuceny myslet na svůj budoucí růst a zvyšující se počet zaměstnanců již v předstihu při výběru nových kanceláří, kde nechávaly neobsazené židle, případně i celá patra, dnes by nedostatek pracovních prostor v případě růstu mohly vyřešit právě centra nabízející flexibilní pracovní prostory. Tato centra se dnes nacházejí v každé významnější kancelářské lokalitě,“ doplňuje Stričko.

Relokace je pro firmy náročná nejen kvůli vysokým cenám nájmů, ale také kvůli nedostatku kanceláří v atraktivních a snadno dostupných lokalitách. Naopak majitelé kancelářských budov zatím nemají problém prostory zaplnit. „Prozatím mají dostatek zájemců a výše jejich aktuálních pobídek není pro firmy tak atraktivní a motivující. Naopak v případě, že firmy prodlouží svou stávající smlouvu, mohou získat od pronajímatele finance na rekonstrukci, dovybavení interiéru či malování. Další brzdou v relokaci jsou dvojí náklady, kdy firma musí zaplatit jak demolici původních prostor, tak zajistit výstavbu příček a interiéru těch nových,“ doplnil Petr Kareš, vedoucí zastupování nájemců v JLL.

V případě, že by neobsazenost opět vzrostla, situace by se otočila a stala by se pro nájemce výhodnější. Zatím se ale tento vývoj neprojevuje. Pro firmy je navíc důležité v době, kdy je v Praze téměř nulová nezaměstnanost, nalákat kvalitní zaměstnance na atraktivní kanceláře s dobrou dostupností v dobré lokalitě. Zaměstnanci jsou pro ně totiž koneckonců tím největším výdajem a představují přibližně 90 % firemních nákladů, přičemž náklady na provoz kanceláří tvoří pouze 10 %.

Situace na kancelářském trhu je tedy nyní dvojsečná. Na jednu stranu jsme ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku viděli nedostatek kanceláří a vysokou poptávku po kvalitních kancelářských projektech s výbornou občanskou vybaveností, snadnou dostupností a v atraktivní lokalitě. Na druhou stranu právě nedostatek takových prostor a jejich vysoká cena ovlivňují rozhodnutí firem setrvat ve stávajících kancelářích.