Greg O’Brien

CEO, Markets

Greg O’Brien je zodpovědný za strategické vedení regionu Severní a Jižní Ameriky, který zahrnuje Kanadu, USA (největší trh JLL) a Latinskou Ameriku.

O’Brienova pestrá kariéra v oblasti komerčních nemovitostí čítá tři desetiletí. Pomáhal investorům nakupovat mrakodrapy a nákupní centra a spolupracoval s firmami, které se musely zorientovat v nájemních smlouvách a rozsáhlých rekonstrukčních projektech. O’Brien přišel do společnosti JLL v roce 2008 v rámci akvizice The Staubach Company, kde byl generálním ředitelem. Od té doby zastával řadu vedoucích pozic v JLL.

V roce 2014 začal působit jako generální ředitel pro Severní a Jižní Ameriku. Sídlí v americkém Washingtonu a úzce spolupracuje s klienty a týmy JLL v městech po celém světě. Jeho práce se stále více zaměřuje na navrhování technologických řešení pro zákazníky, kteří chtějí využívat big data, což zvyšuje efektivitu od údržby výtahů až po komplexní portfolia s tisíci aktiv. 

O’Brien nepůsobil vždy v nemovitostech. Tři roky poté, co v roce 1984 získal titul v oboru elektrotechniky na Tufts University, působil v technických oborech. Tyto rané dovednosti a poznatky – například jak rychle zjistit, co funguje a co ne – využívá během celé své kariéry. Po absolvování MBA programu na Harvard Business School se přesunul do oboru nemovitostí. 

Je velkým zastáncem vzdělání a od roku 2000 působí v představenstvu organizace Teach for America. 

Ve volném čase se věnuje rodině, rád cestuje, hraje golf a příležitostně se potápí.