Informace o 
společnosti

Veškeré naše úsilí věnujeme našim zaměstnancům, klientům a akcionářům. Přicházíme s novou představou o tom, čím nemovitosti mohou pro jejich uživatele být. Prohlédněte si naši výroční zprávu, zprávu o udržitelnosti a další informace o společnosti.

Globální
informace

Etika všude

Společnost JLL si zakládá na integritě bez kompromisů a na maximálně etickém chování.