Etika
všude kolem nás

Společnost JLL si zakládá na integritě bez kompromisů a na maximálně etickém chování. Jsme hrdí na globální pověst, kterou jsme si vybudovali, a jsme odhodláni ji chránit a posilovat.

Náš etický a 
morální závazek

Jsme pyšní na vynikající kvalitu naší práce, na příležitosti pro osobní růst, které našim zaměstnancům poskytujeme, a na to, jak prospíváme našim komunitám.

Náš podnikatelský etický kodex obsahuje pravidla podnikání, která musí každý, kdo naši firmu zastupuje, chápat a dodržovat.

Od všech dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat náš Etický kodex pro dodavatele.

Náš závazek vůči britskému zákonu Modern Slavery Act se týká veškerého našeho provozu.

Naši pracovníci zodpovědní za etiku usilují o to, aby náš program Etika všude kolem nás byl dodržován a dále rozvíjen.

Naše
ocenění

Ze všech našich úspěchů jsme pyšní na vynikající kvalitu naší práce, na příležitosti pro osobní růst, které našim zaměstnancům poskytujeme, a na to, jak prospíváme našim komunitám. Těší nás a je nám ctí, že jsme za náš úspěch byli oceněni uznávanými organizacemi. 


 

2008-2019

2008-2019

Nahlášení informací

Zaměstnanci, kteří po pravdě a v dobré víře ohlásí možné nařčení nebo znepokojující záležitost, nebudou vystaveni odvetným opatřením.
Volejte naši nonstop celosvětovou linku +1 877 540 5066 nebo informace nahlaste přes internet.