Jan Zibura

Senior Director, Head of Valuation

Jan Zibura nastoupil do oddělení oceňování nemovitostí JLL, které nyní vede, v roce 2006. Specializuje se na poradenství v oblasti nemovitostí se zaměřením na oceňování a analýzu nemovitostních portfolii. Řídil a koordinoval odhady významných nemovitostí v České republice a na Slovensku a to od soukromých aktiv až po velká investiční portfolia institucionálních klientů. V současné době se specializuje na koordinaci oceňování investičních portfolií, která zahrnují rozvojová řešení a doporučení investorům v celé střední a východní Evropě. 

Oddělení, které má Jan Zibura na starost, se zaměřuje na poskytování ocenění jak lokálním, tak regionálním klientům. 

Jan Zibura získal magisterský titul na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. Od roku 2011 je také certifikovaným členem RICS.