Jeff Jacobson je zodpovědný za odvážná a konzistentní investiční rozhodnutí a výkonnost v oblasti soukromých a veřejných nemovitostí po celém světě. Kromě toho je členem Global Executive Boardu společnosti JLL, v níž je LaSalle nezávislou dceřinou společností.

Jacobsonova pestrá kariéra v oblasti nemovitostí zahrnuje tři desítky let, během nichž žil a pracoval na třech kontinentech. Na své aktuální pozici globálního generálního ředitele začal v roce 2007. Předtím byl regionálním generálním ředitelem evropských operací společnosti LaSalle se sídlem v Londýně, kde řídil všechny aspekty byznysu.

Jacobson zodpovídá za globální řízení operací a investičních aktivit společnosti LaSalle na všech hlavních trzích v Evropě, Severní Americe a Asii/Tichomoří. Je členem investičních výborů společnosti LaSalle ve všech třech regionech. Během jeho působení se společnost LaSalle stala globálním lídrem v oblasti správy investic do nemovitostí pro institucionální i individuální klienty.

Jacobson získal bakalářský a magisterský titul na Stanfordské univerzitě. Dříve působil ve výkonném výboru European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (INREV). Je také členem organizací Pension Real Estate Association, Association of Foreign Investors in Real Estate a Stanford Real Estate Council (SREC).