John Newton

Senior Director-Head of Tétris

John Newton je vedoucím společnosti Tétris pro Českou a Slovenskou republiku. Do JLL nastoupil v roce 2018. Dohlíží na tým projektantů pracovního prostředí, architektů a odborníků na projektový management a výstavbu, a to jak pro domácí, tak i zahraniční klientelu. John, původem z Velké Británie, se do České republiky přestěhoval v roce 2005.

Před příchodem do JLL zastával John Newton řadu různých vedoucích pozic jak v ČR, tak ve Velké Británii. Tam také získal významné zkušenosti při řízení staveb se zaměřením na modernizaci a fit-out komerčních prostor v centrálním Londýně. Spolupracoval především s korporátními klienty, pro které zajišťoval vysoce specifické kancelářské prostory nebo vzdělávací a datová centra.

John Newton získal titul BsC v oboru Construction na Sheffiled Hallam University ve Velké Británii a je certifikovaným členem RICS.