Laura Adams

Chief Human Resources Officer

Zodpovědností Laury je učinit ze společnosti JLL skvělého zaměstnavatele, kde zaměstnanci nacházejí podporu, respekt a prostředí, které jim umožní ze sebe vydávat to nejlepší.

Laura a její tým mají na starost efektivně vyhledávat, školit, motivovat a odměňovat pracovníky pocházející z různorodých prostředí, kteří přispějí k naplnění vize společnosti JLL – změnit realitní branži pro lepší budoucnost. 

Laura nastoupila do společnosti JLL v roce 2005 a pracovala v několika vedoucích pozicích v oddělení lidských zdrojů. Má bohaté zkušenosti s nastavováním personálních programů tak, aby byly v souladu s obchodní strategií, a také s transformacemi velkých organizací. Prosazuje dobré pracovní podmínky pro zaměstnance a inkluzi. Před jmenováním do funkce Chief HR Officer pracovala ve společnosti JLL jako HR Lead v týmech Global Markets, Capital Markets a Work Dynamics. Laura je členkou globální správní rady společnosti JLL a podílí se na strategickém rozhodování ve společnosti.

Před nástupem do JLL byla Laura obchodní partnerkou Washington Mutual Bank a zastávala různé role v oddělení lidských zdrojů globální IT konzultační firmy Diamond Technology Partners.

Laura absolvovala sociologii na Eastern Michigan University a získala titul MBA na University of Notre Dame.