Ambice
udržitelnosti

Světové finanční, sociální a environmentální výzvy vyžadují od firem po celém světě odvážnější reakci. Proto jsme odhodláni nacházet nové formy partnerství se zainteresovanými subjekty, které nám pomohou dosáhnout našich společných ambicí pro udržitelnou budoucnost.
Od poskytování služeb našim zákazníkům přes aktivní zapojení našich zaměstnanců až po respektování přírodních zdrojů na našich pracovištích a budování vztahů s širší komunitou – zaměřujeme se na to, co je dobré pro naše podnikání a zároveň pro udržitelnou budoucnost. Tento progresivní přístup vede k odpovědným investičním rozhodnutím, ke zdravějším, aktivněji zapojeným zaměstnancům, kteří jsou vystaveni menšímu nebezpečí, a k vyššímu přínosu pro všechny zainteresované subjekty. Budování lepšího zítřka všude, kde můžeme.

Budování lepšího
zítřka

Chceme, aby se společnost JLL stala přední světovou a udržitelnou firmou poskytující profesionální služby tím, že bude vytvářet prostory, budovy a města, ve kterých se lidem bude dařit. 

Naše cíle na poli udržitelnosti

V roce 2012 se společnost JLL stala jednou z prvních firem ve svém odvětví, které oznámily veřejné cíle na poli udržitelnosti. Po dosažení těchto cílů v pětiletém časovém horizontu firma v červnu 2018 oznámila novou ambici být lídrem v oblasti udržitelnosti. S časovým horizontem třiceti let se firma zavázala do roku 2019 stanovit vědecky podložený cíl a zavedla cíle pro každý ze čtyř pilířů Budování lepšího zítřka.
Do roku 2020 poskytnout cílené školení zaměstnancům z klíčových oblastí našeho byznysu a začlenit základy udržitelnosti do onboardingu pro nově přijaté zaměstnance JLL.
Do roku 2021 našich osm největších národních firem (dle tržby) zlepší rovnováhu mezi pohlavími ve vedení. 
Identifikovat výzvy a poskytnout cílená řešení úbytku a rozvoje zaměstnanců, zejména těch, kteří mají odpracováno méně než 3 roky (2018/2019). 
  • Snížit mezi roky 2017 a 2019 emise skleníkových plynů související s budovami v přepočtu na jednoho zaměstnance korporátních kanceláří o 2 % ročně.
  • Snížit mezi roky 2017 a 2019 spotřebu energie související s budovami v přepočtu na jednoho zaměstnance korporátních kanceláří o 2 % ročně.
  • Nastavit vědecky podložený cíl globálních emisí JLL pro Scope 1 a 2 a doprovodný cíl pro Scope 3. 
  • 100 % kancelářských prostor JLL nad 929 m2 bude mít do roku 2030 certifikát udržitelnosti.
  • Na základě průměrné úrazovosti s následkem pracovní neschopnosti (LTIFR) za dvě předchozí sledovaná období dosáhnout do roku 2020 snížení o 10 %. Rychle nahlašovat incidenty a zajistit, aby se zaměstnanci ve všech korporátních kancelářích byla provedena konzultace ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Udržitelný rámec pro nákup bude přijat po celém světě do roku 2020.
Meziročně prodlužovat dobu, kterou naši zaměstnanci tráví dobrovolnictvím, s cílem do roku 2020 dosáhnout 15 000 dní.

Na udržitelnosti
záleží

Podívejte se na klíčové trendy v oblasti udržitelnosti pro sektor nemovitostí a na to, co všichni můžeme udělat pro budování lepšího zítřka.
Sledujte nás

Zůstaňte v kontaktu na sociálních sítích