Vytváření lepších
zítřků

Spolupracujeme s našimi partnery na dosažení zásadních a udržitelných změn. Udržitelnost vkládáme do všeho, co děláme, a to prostřednictvím naší strategie udržitelnosti-Building a Better Tomorrow.

Naše strategie udržitelnosti

Udržitelnost je pro JLL významným tématem, protože usnadňuje naši schopnost dodávat projekty s dlouhodobou hodnotou, vytvářet produktivní, zdravé prostory pro naše klienty a zaměstnance, a povzbuzovat naše komunity.

Náš přístup
 

Klienti

Spolupracujeme s našimi klienty na vytváření a implementaci řešení k dosažení jejich cílů udržitelnosti pomocí nasazení profesionálních strategií a nástrojů a zavedeníím nových způsobů využití technologií.

Lidé

Pomáháme lidem dosahovat jejich ambicí tím, že jim umožňujeme objevovat nové příležitosti, investovat do jejich růstu a rozvoje, a zajištěním inkluzivní kultury, pracovního prostředí a bezpečnosti na prvním místě.

Pracovní prostředí

Snižujeme spotřebu energie a zdrojů a následné emise uhlíku jak v JLL kancelářích, tak při služebních cestách.


Komunity

Vytváříme sdílenou hodnotu vytvářením globální a lokální spolupráce s charitami a zajištěním dostatku prostoru pro naše lidi, aby se mohli osobně zabývat tématy, které je v oblasti pomoci nejvíce zajímají. 

Ustanovení

Pilíře jsou podloženy třemi klíčovými faktory:

Jak implementujeme náš program

Building a Better Tomorrow strategie je nastavena na globální úrovni s rozsáhlou spoluprací s místními týmy. Konečnou odpovědnost za udržitelnost v rámci JLL nese Christian Ulbrich, generální ředitel JLL. Generální ředitel JLL pro globální udržitelnost Richard Batten má každodenní denní dohled nad strategií udržitelnosti JLL.
Každá země JLL se nachází v jiné fázi své cesty udržitelnosti, a proto jsme vyvinuli flexibilní a postupný přístup k jejímu provádění. Při zavedení programu byly menší země vybízeny k tomu, aby ve svých krocích následovaly největší země, kde JLL působí. Díky tomu můžeme naplnit globální cíle a dodržovat pilíře strategie Building a Better Tomorrow v dlouhodobém hroizontu.

Chcete vědět více?

Objevte naši strategii udržitelnosti

Promluvte si s námi o udržitelnosti

Můžeme vás podpořit odborným poradenstvím, které odráží vaše obchodní potřeby a priority.