Globální program udržitelnosti

Zameření na oblast udržitelnosti je základním cílem společnosti JLL k tvorbě nemovitostí budoucnosti pro lepší svět.

Náš program udržitelnosti

Udržitelnost je pro společnost JLL klíčová. Umožňuje nám vytvářet dlouhodobou hodnotu pro akcionáře, podílet se na klimatických opatřeních, vytvářet bezpečná a zdravá místa pro všechny a nabízet inkluzivní prostředí s rovnými příležitostmi pro prosperující komunity.

Náš přístup
 

Klimatická opatření 

pro udržitelné reality
V rámci urgentních klimatických opatření urychlujeme přechod na nulové emise. Toto úsilí povede k vyšší produktivitě, nižšímu riziku a pomůže vytvořit lepší svět.

Zdravá místa

pro všechny
Vytváříme pro všechny bezpečná a zdravá místa pro podporu produktivity, blahobytu a udržitelnosti. 

Inkluzivní prostředí

pro prosperující komunity 
Nabízíme férové a inkluzivní prostředí s rovnými příležitostmi a pozitivním společenským dopadem.


Při řešení problémů souvisejících s udržitelností se řídíme nejvyššími standardy řízení, správy a etického chování. Čestným a poctivým jednáním si získáváme důvěru a rozvíjíme inkluzivní, odpovědné a trvalé vztahy. V našem jednání se řídíme etickými obchodními praktikami, které určují, kdo jsme a jak se chováme.

Jak implementujeme náš program

Globální strategie udržitelnosti je řízena týmem Global Sustainability ve spolupráci s interními zainteresovanými stranami, jako jsou globální exekutivní rada (Global Executive Board), podniková rada pro životní prostředí, udržitelnost a správu (Corporate ESG Board), vedoucí pracovníci pro globální udržitelnost a její aplikaci (Global Sustainability and Implementation), regionální a národní týmy, obchodní týmy a týmy funkcí. Nejvyšší odpovědnost za celou oblast udržitelnosti nese Christian Ulbrich, CEO a prezident společnosti JLL.
Správní struktura je navržena tak, aby byla v souladu s naší globální obchodní organizací. Aktivity související s udržitelností jsou vyvíjeny především v obchodních organizacích a podnikových funkčních týmech a jsou doplněné činnostmi na geografických trzích. Tento přístup nám umožní co nejefektivněji dosáhnout cílů a povede k plnému začlenění udržitelných postupů do našich aktivit.

Naši lídři v udržitelnosti

Být v čele úsilí o udržitelnost je základem naší práce. Seznamte se s našimi lídry v udržitelnosti.
Guy Grainger,Global Head of Sustainability Services & ESG
Guy Grainger
Global Head of Sustainability Services & ESG
Erin Meezan,Chief Sustainability Officer
Erin Meezan
Chief Sustainability Officer

Chcete vědět více?

Objevte naši strategii udržitelnosti

Promluvte si s námi o udržitelnosti

Organizacím, které chtějí zhodnotit své investice v realitách, společnost JLL pomáhá zajistit udržitelnou návratnost s většími zisky finančními, environmentálními i společenskými.