Cíle OSN pro
udržitelný rozvoj

Cíle udržitelného rozvoje jsou úkoly, které musíme splnit, abychom zajistili lepší, spravedlivou a udržitelnější budoucnost pro všechny. Spoluprací na dosažení těchto cílů mohou firmy, vlády, občanská společnost i veřejnost přispět k vytvoření lepšího světa.

Společnost JLL přijala závazek podílet se na splnění šesti cílů udržitelného rozvoje, které jsou pro naši společnost a akcionáře nejdůležitější. Pro tyto cíle jsme vypracovali konkrétní strategie.

Klíčová oblast Materiál 3. ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT 8. DŮSTOJNÁ PRÁCE A EKONOMICKÝ RŮST 10. MÉNĚ NEROVNOSTÍ 11. UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE 12. ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA 13. KLIMATICKÁ OPATŘENÍ
Klimatická opatření
pro udržitelné reality
Energie a klima
Udržitelné budovy
Přírodní kapitál a znečištění
Odpady a cirkulární ekonomika
Adaptace a odolnost
Služební cesty
Zdravá místa
pro všechny
Zdraví, bezpečnost a zabezpečení
Zdravé budovy
Dobré podmínky pro zaměstnance
Inkluzivní prostředí
pro prosperující komunity
Diverzita a inkluze
Zapojení zaměstnanců
Zapojení komunity
Odpovědný dodavatelský řetězec
Lidská a pracovní práva

Chcete vědět více?

Objevte naši strategii udržitelnosti