Cíle OSN pro
udržitelný rozvoj

Cíle OSN v oblasti udržitelnosti jsou světovým seznamem úkolů, jejichž cílem je dosáhnout lepší, spravedlivější a udržitelnější budoucnosti pro všechny. Nyní, v souladu s cíli, je na nás všech, na firmách, vládách, občanské společnosti a široké veřejnosti, abychom spolupracovali. Pro lepší svět.

Společnost JLL se zavázala přispívat k úspěšnému plnění konkrétních strategií sladěných se šesti cíly OSN, které jsou pro JLL a naše partnery nejrelevantnější.

Zdraví a well-being

Rovnost pohlaví

Důstojná práce a ekonomický růst

Udržitelná města

Odpovědná spotřeba a výroba

Opatření v oblasti klimatu

Integrovaná udržitelnost v hlavních realitních službách

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Specializované poradenství v oblasti energetiky a udržitelnosti

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Zodpovědné investování LaSalle

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Energie a využívání zdrojů 

11

 

12

 

13

Zdravé a udržitelné budovy 

3

 

11

 

12

 

13

Odpovědné zásobování 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Služební cesty 

13

Zdraví a bezpečnost 

3

 

8

 
Rozmanitost a začlenění 

5

 

8

 
Osobní a kariérní rozvoj 

8

 
Ocenění a uznání 

8

 
Zdraví a well-being 

3

 
Dobrovolnictví zaměstnanců 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Charitativní akce 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Chcete vědět více?

Objevte naši strategii udržitelnosti