Ocenění a
uznání

Ze všech našich úspěchů jsme pyšní na vynikající kvalitu naší práce, na příležitosti pro osobní růst, které našim zaměstnancům poskytujeme, a na to, jak prospíváme naší komunitě. Těší nás a je nám ctí, že jsme za náš úspěch v těchto kategoriích byli oceněni uznávanými organizacemi. 

 

Nejobdivovanější společnosti světa podle časopisu Fortune

2017-2019

Nejobdivovanější: Žebříček reputace firem každoročně sestavovaný významnými autoritami na základě průzkumu mezi 3900 vrcholovými manažery, členy dozorčích rad, odborníky a finančními analytiky. 

 

Fortune 500 - #179

2015-20

Řadí 500 největších společností se sídlem v USA podle celkových tržeb za příslušné účetní roky.

 

Nejlepší poradenství v oblasti nemovitostí 

2017

Společnost JLL byla oceněna za návrh, kvalitu, služby, inovace, originalitu a závazek udržitelnosti. 

 

LinkedIn Top Companies: Kde chce svět pracovat 

2016-2018

Seznam 50 společností založený na miliardách kroků učiněných uživateli sítě LinkedIn, kterých je více než 540 milionů. 

 

Drucker WSJ Management Top 250 

2017

Analyzuje a porovnává výkon největších amerických firem z hlediska spokojenosti zákazníků, aktivního zapojení zaměstnanců a jejich rozvoje, inovací, sociální odpovědnosti a finanční síly. 


Nejetičtější firma na světě

2008-2019

Oceňuje silné zásady podnikatelské a profesní etiky, které jsou nedílnou součástí hodnot, kultury a strategie společnosti JLL, jakož i jejích interakcí se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci. 


Global Outsourcing 100 2018 

2009-2019

Oceňuje společnost JLL za trvalou excelenci a jako All Star firmu za její přední inovace a programy v oblasti CSR. 


100 Best Corporate citizen

2016-2018

Uznává mimořádnou sociální odpovědnost a udržitelnost mezi veřejně obchodovatelnými firmami v USA.

 

 

 

Energy Star sustained excellence 

2012–2020

Udělována firmám a dalším organizacím, které prokazují dlouhodobou vedoucí pozici v oblasti energetické účinnosti a angažovanosti v programu ENERGY STAR.

 

Ethisphere-EIC

2008–2018 

Oceňuje silné zásady podnikatelské a profesní etiky, které jsou nedílnou součástí hodnot, kultury a strategie společnosti JLL, jakož i jejích interakcí se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci.