Stephanie Plaines

Global Chief Financial Officer

Stephanie je odpovědná za udržování finanční síly společnosti.

Jakožto členka globální správní rady Stephanie formuje a plní strategickou vizi a transformační agendu JLL.

Stephanie do JLL nastoupila v roce 2019 a přinesla rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti s prací v komplexních a dynamických oblastech. V minulosti pracovala jako CFO ve společnostech Starbucks, Walmart a Ahold Delhaize. Zastávala rovněž různé finanční pozice v PepsiCo a UBS.

Má dvojí občanství, švýcarské a americké, a plynně hovoří anglicky, německy a francouzsky. Žila a pracovala po celém světě a zastávala vedoucí funkce v Číně, Francii, Švýcarsku, Velké Británii a USA.

Stephanie má tituly MBA z University of Texas a BSc v oboru mezinárodní finance na University of Florida. Absolvovala také vzdělávací program pro vedoucí pracovníky na Harvard Business School.

Mimo JLL Stephanie slouží jako členka poradního sboru Retail Finance Leaders Roundtable, magisterského programu obchodní analytiky na Cal Polytechnic University a v Center for Coaching and Leadership na Babson College.