Trish Maxson

Chief Administrative Officer

Trish řídí strategie zajišťující našim zaměstnancům takové prostředí, ve kterém mohou prosperovat a kde mohou efektivně a čestně plnit potřeby našich klientů. 

Trish dohlíží na naše personální, právní, auditorské a zásobovací oddělení, stejně jako na naše korporátní a ambiciózní závazky v oblasti udržitelného rozvoje dle strategie Building a Better Tomorrow.

Do JLL nastoupila v roce 2012, přičemž měla za sebou širokou škálu zkušeností s vedením. Od roku 2007 pracovala na nejrůznějších pozicích ve společnostech Merck & Co. a Rohm a Haas Co. 

Maxson svou kariéru zahájila jako chemička pracující s výzkumnými a obchodními týmy. Výzvy, kterým čelila v chemii – odhalování pravidelností nebo řešení komplexních problémů - proměnila v dovednosti, které během své kariéry považovala za mimořádně užitečné. 

V roce 1999 se přesunula do oddělení lidských zdrojů a je si velmi dobře vědoma toho, jaký přínos mohou společnosti přinést talentovaní lidé, kteří dostanou jasné příležitosti k naplnění svých kariérních ambicí. V posledních letech se strategie JLL ohledně zaměstnanců zaměřovala na využití sladěného přístupu ke struktuře, procesům a technologiím, aby bylo dosaženo vyšší efektivity v celé firmě. 

Maxson vystudovala chemii na Michigan State University, získala titul Ph.D. z biofyzikální chemie na University of California, Berkeley, a magisterský titul v oboru klinické psychologie na Fielding Graduate Institute. Narodila se na japonském ostrově Okinawa a v současné době žije v Pensylvánii. 

Zajímá ji hudba, hraje na flétnu a je členkou výkonného výboru Bennington Chamber Music Conference.