Příběh klienta

Projekt Pražské tržnice

Ekonomická ověřovací studie Pražské tržnice

Location

Praha, CZ

Výsledek

Na základě doporučení studie zadal IPR vypracování architektonické studie CMC Architects. 

Délka projektu

4 měsíce

Ambice

Pro našeho klienta, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), jsme od září do prosince 2019 zpracovávali ekonomickou ověřovací studii Pražské tržnice. Až dodnes dále spolupracujeme na propagaci výsledků studie.

Naše práce pro IPR a potažmo pro hlavní město Prahu spočívala v důkladné analýze komerčního a společenského potenciálu Pražské tržnice a nalezení optimálního mixu aktivit pro další úspěšný rozvoj této jedinečné památky. 

Naše práce

Vypracovali jsme pět variant dalšího možného rozvoje včetně ekonomického potenciálu a doporučili ideální variantu, která by měla kromě ekonomického přínosu plnit také důležité sociální funkce jako místo pro setkávání lidí, trávení volného času, nakupování nebo drobného podnikání.
Nedílnou součást studie tvoří příklady zahraničních úspěšných areálů a rovněž model jednotlivých variant zpracovaný v digitální formě.

JLL získalo práci na zakázce formou výběrového řízení. Na zakázce spolupracovalo v konsorciu se společností 4CT s.r.o.

Řešení

Na základě doporučení studie zadal IPR vypracování architektonické studie CMC Architects.
V současné době byly zahájeny práce na prvních objektech, které budou nabídnuty k pronájmu a připravuje se koncept rekonstrukce jedné z hlavních významných budov – Masné burzy. Ta by po dokončení měla sloužit jako gastronomické a společenské centrum.
Celková výše nákladů byla vyčíslena na více než 2 miliardy Kč a odhadovaná doba celkové rekonstrukce je rozložena do přibližně 10 let.