Udržitelnost v bance

Po otevření obchodů v 60 zemích, napříč všemi kontinenty, se tato celosvětová banka zaměřila na to, aby získala vedoucí pozici v oblasti udržitelnosti.

Cílem našeho klienta bylo oslovit více ekologicky progresivní a sociálně uvědomělé publikum a naším prvním úkolem bylo snížit jejich vlastní dopad na životní prostředí při současném zachování konkurenčních výhod na komerčně orientovaném trhu.

Jejich ambiciózní cíle zahrnovaly snížení celkového odpadu o 75 %, snížení spotřeby energie o 20 % na zaměstnance a snížení emisí uhlíku o 40 %. K naplnění těchto cílů jsme vytvořili globální energetický program na osm let, který zahrnoval zjednodušení více systémů podávání zpráv do jednoho zjednodušeného, ​​transparentního systému sledování, který nám umožňuje používat data k chytrým rozhodnutím a poskytovat snadný přístup k možnostem pro snižování spotřeby energie.

Nyní, pět a půl roku od zahájení programu, náš klient již ušetřil 520 GWh energie, což je dost na to 46 000 krát autem objet zeměkouli, nebo to odpovídá množství energie, kterou by mohla tato společnost 10 let napájet své sídlo. Došlo k snížení celkového objemu odpadu o 54 % a ke snížení odpadu na skládky o 57 %. Ušetřili také 77 tisíc metrů krychlových vody, a to díky inteligentnímu řešení splachování toalet a vodních kohoutků.

Kromě snížení dopadu na životní prostředí a úspor nákladů při dosahování těchto cílů jsme byli schopni zlepšit pracovní prostředí na pobočkách a v kancelářích přechodem na účinnější LED osvětlení a modernizaci systémů vytápění, větrání a klimatizace.

V programu zbývá ještě dva a půl roku, ale díky naší strategii bychom měli vytyčený cíl ještě překonat. Splnit bychom ho měli již během prvních 6 let programu, tedy o dva roky dříve, než bylo dohodnuto.

V budoucnu máme velké ambice pokračovat ve spolupráci na řešení problematiky snižování množství plastů a využití organického odpadu, který zbytečně končí na skládkách. Tento program je jen špičkou ledovce v cíli usilovat o to, aby se planeta stala zelenější.