Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti JLL

Účinné od: prosinec 2022

Kdo jsme

Jones Lang LaSalle (JLL) je společně se svými dceřinými a přidruženými společnostmi předním globálním poskytovatelem služeb v oblasti správy nemovitostí a investic.

Náš závazek k ochraně soukromí

Svoji odpovědnost za ochranu osobních údajů, které nám byly poskytnuty, bereme vážně. V tomto prohlášení je vysvětleno, jak osobní údaje chráníme. Je zde uvedeno, jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje, jak s těmito osobními údaji nakládáme, které z nich uchováváme a jak je chráníme. Vysvětlujeme zde vaše práva na ochranu osobních údajů (je-li to relevantní). Náš přístup ke správě a použití osobních údajů je popsán v našem závazku k ochraně soukromí.

Pokud změníme toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost JLL může toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat. Až budeme muset tento krok udělat, bude revidované prohlášení zveřejněno na této stránce a případně, prostřednictvím oznámení, na naší domovské stránce. Na tuto stránku se můžete vracet, procházet ji a seznámit se všemi změnami, které jsme provedli.

Stejně tak je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné, aktuální a relevantní. Informujte nás prosím vždy, když se vaše osobní údaje během vašeho vztahu s námi změní.

Osobní informace, které shromažďujeme

Při shromažďování osobních údajů otevřeně sdělujeme, jakým způsobem to provádíme a jak je budeme používat.

V níže uvedených kategoriích osobních údajů nastiňujeme, jaké údaje můžeme shromažďovat, jak a proč je můžeme shromažďovat a s jakými třetími stranami je můžeme sdílet. Kliknutím na ikonu + zobrazíte obsah.

V závislosti na povaze vašeho vztahu se společností JLL (nebo našimi dceřinými a přidruženými společnostmi) a produktech, mobilních aplikacích či službách, které používáte, je možné, že nebudeme shromažďovat všechny osobní údaje uvedené níže.

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Vy (přímo od zákazníka).
 • Veřejné záznamy.
 • Třetí strany, které nám poskytují služby v oblasti digitálního marketingu a analýz s využitím souborů cookie a podobných technologií, které obsahují jedinečný identifikátor, například reklamní ID.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Instituce zabývající se zpracováním plateb a další poskytovatelé finančních služeb.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích a další třetí strany, které ověřují vámi poskytnuté informace.
 • Třetí strany zajišťující přístup k informacím, které zveřejňujete, např. poskytovatelé platforem sociálních médií.
 • Váš počítač a mobilní zařízení (automaticky) při návštěvě našich webových stránek, aplikací a on-line platforem nebo při interakci s nimi.
 • Soubory cookie, webové majáky a podobné technologie (automaticky) při návštěvě našich webových stránek nebo webových stránek třetích stran.
 • Reklamní partneři třetích stran a další třetí strany, které poskytují služby digitálního marketingu.
 • Třetí strany, které poskytují webové stránky a služby v oblasti on-line zabezpečení.
 • Při kontaktování naší společnosti nebo při vaší návštěvě u nás (automaticky), například když zaznamenáváme hovory do našeho call centra nebo při použití CCTV kamer. 
 • Vaše mobilní zařízení a další zařízení a aplikace připojené k internetu (automaticky).
 • Vyvozujeme závěry z informací, které od vás a o vás shromažďujeme, například vaše preference
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Stanovení vhodnosti použití produktů / mobilních aplikací a služeb a pokrytí jejich využití.
 • Zajištění našich produktů / mobilních aplikací a služeb vaší straně.
 • Správa, řízení, analýza a vylepšování našich produktů / mobilních aplikací a služeb.
 • Plnění platebních závazků.
 • Plnění požadovaných služeb.
 • Komunikace s vámi ohledně našich produktů / mobilních aplikací a služeb.
 • Pořizování produktů a služeb dodavatele/poskytovatele, včetně zajištění řízení a plnění smluvních závazků souvisejících s dodavatelem/poskytovatelem.
 • Analýza a lepší porozumění vašim potřebám, preferencím a zájmům.
 • Provádění interní obchodní analýzy a průzkum trhu.
 • Reklama a propagace produktů, včetně kontaktování vaší strany ohledně produktů, služeb a témat, která by vás mohla zajímat.
 • Zapojení se do společných marketingových iniciativ.
 • Dodržování zákonných a regulačních požadavků.
 • Identifikace vás a vašich zařízení pro jakékoliv/všechny výše uvedené účely, včetně sledování způsobu používání produktů / mobilních aplikací a interakce s nimi, využívání služeb a reklam pro tyto účely.
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce.
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, se kterými sdílíme společný marketing a podobná ujednání.
 • Třetí strany, které poskytují distribuční služby v souvislosti s našimi produkty / mobilními aplikacemi a službami.
 • Zpracovatelé plateb, finanční instituce a další subjekty potřebné k dokončení transakcí a ověřování, zabezpečení a prevenci podvodného jednání.
 • Třetí strany, které realizují fyzické doručování našich komunikačních materiálů, například poštovní služby a kurýři.
 • Další třetí strany potřebné k dokončení transakcí a zajišťování našich produktů/služeb
 • Třetí strany, které poskytují služby v oblasti marketingu a analýzy dat, jako jsou platformy sociálních médií používané k realizaci našich reklam, zajišťovatelé optimalizace webových stránek/e-mailů, dodavatelé v oblasti e-mailového marketingu a dodavatelé datových analýz.
 • Síťoví reklamní partneři třetích stran.
 • Třetí strany, které poskytují podporu našim programům v oblasti informačních technologií a zabezpečení.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích.
 • Naši právníci, auditoři a konzultanti.
 • Právnické osoby, regulační orgány a další třetí strany v souladu se zákonem.

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Vy (přímo od zákazníka).
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Instituce zabývající se zpracováním plateb a další poskytovatelé finančních služeb.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích a další třetí strany, které ověřují vámi poskytnuté informace.
 • Vaše mobilní zařízení
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Stanovení vhodnosti použití produktů / mobilních aplikací a služeb a pokrytí jejich využití.
 • Zajištění našich produktů / mobilních aplikací a služeb vaší straně.
 • Správa, řízení, analýza a vylepšování našich produktů / mobilních aplikací a služeb.
 • Plnění platebních závazků.
 • Plnění požadovaných služeb.
 • Komunikace s vámi ohledně našich produktů / mobilních aplikací a služeb.
 • Reakce na vaše požadavky.
 • Pořizování produktů a služeb dodavatele/poskytovatele, včetně zajištění řízení a plnění smluvních závazků souvisejících s dodavatelem/poskytovatelem.
 • Analýza a lepší porozumění vašim potřebám, preferencím a zájmům.
 • Provádění interní obchodní analýzy a průzkum trhu.
 • Reklama a propagace produktů, včetně kontaktování vaší strany ohledně produktů / mobilních aplikací, služeb a témat, která by vás mohla zajímat.
 • Zapojení se do společných marketingových iniciativ.
 • Správa, zajišťování přístupu, k našim informačním technologickým systémům, webům, aplikacím, databázím a zařízením, jejich sledování a zabezpečení.
 • Zajištění přístupu, sledování a zabezpečení našich zařízení, vybavení a dalšího majetku.
 • Detekce bezpečnostních incidentů a ostatní podvodné činnosti.
 • Sledování, prošetřování a prosazování dodržování našich zásad, podmínek produktu/služby a zákonných a regulačních požadavků.
 • Dodržování zákonných a regulačních požadavků.
 • Identifikace vás a vašich zařízení pro jakékoliv/všechny výše uvedené účely, včetně sledování způsobu používání produktů / mobilních aplikací a interakce s nimi, využívání služeb pro tyto účely.
 • Zahájení, provedení nebo ukončení procesu vašeho stahování aplikace. 
 • Informování o aktualizacích a nových funkcích našich aplikací, které by vás mohly zajímat.
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce.
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, se kterými sdílíme společný marketing a podobná ujednání.
 • Třetí strany, které poskytují distribuční služby v souvislosti s našimi produkty / mobilními aplikacemi a službami.
 • Zpracovatelé plateb, finanční instituce a další subjekty potřebné k dokončení transakcí a ověřování, zabezpečení a prevenci podvodného jednání.
 • Třetí strany, které realizují rozšiřování našich informací, například poštovní služby a kurýři.
 • Další třetí strany potřebné k dokončení transakcí a zajišťování našich produktů / mobilních aplikací a služeb
 • Třetí strany, které poskytují služby v oblasti marketingu a analýzy dat, jako jsou platformy sociálních médií používané k realizaci našich reklam, zajišťovatelé optimalizace webových stránek/e-mailů, dodavatelé v oblasti e-mailového marketingu a dodavatelé datových analýz.
 • Síťoví reklamní partneři třetích stran.
 • Třetí strany, které poskytují podporu našim programům v oblasti informačních technologií a zabezpečení.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích.
 • Naši právníci, auditoři a konzultanti.
 • Právnické osoby, regulační orgány a další třetí strany v souladu se zákonem.

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Vy (přímo od zákazníka).
 • Veřejné záznamy.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Instituce zabývající se zpracováním plateb a další poskytovatelé finančních služeb.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích a další třetí strany, které ověřují vámi poskytnuté informace.
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Plnění platebních závazků.
 • Plnění požadovaných služeb.
 • Plnění vámi požadovaných služeb.
 • Posouzení způsobilosti pro poskytování určitých služeb. 
 • Analýza a lepší porozumění vašim potřebám, preferencím a zájmům.
 • Provádění interní obchodní analýzy a průzkum trhu.
 • Dodržování zákonných a regulačních požadavků.
 • Identifikace vás a vašich zařízení pro jakékoliv/všechny výše uvedené účely, včetně sledování způsobu používání produktů / mobilních aplikací a interakce s nimi, využívání služeb pro tyto účely.
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce.
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, které poskytují distribuční služby v souvislosti s našimi produkty / mobilními aplikacemi a službami.
 • Zpracovatelé plateb, finanční instituce a další subjekty potřebné k dokončení transakcí a ověřování, zabezpečení a prevenci podvodného jednání.
 • Další třetí strany potřebné k dokončení transakcí a zajišťování našich produktů / mobilních aplikací a služeb
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích.
 • Naši právníci, auditoři a konzultanti.
 • Právnické osoby, regulační orgány a další třetí strany v souladu se zákonem.

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Vy (přímo od zákazníka).
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích a další třetí strany, které ověřují vámi poskytnuté informace.
 • Při kontaktování naší společnosti nebo při vaší návštěvě u nás (automaticky), například když zaznamenáváme hovory do našeho call centra nebo při použití CCTV kamer.
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Plnění požadovaných služeb.
 • Správa, zajišťování přístupu, k našim informačním technologickým systémům, webům, aplikacím, databázím a zařízením, jejich sledování a zabezpečení.
 • Dodržování zákonných a regulačních požadavků.
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce.
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Zpracovatelé plateb, finanční instituce a další subjekty potřebné k dokončení transakcí a ověřování, zabezpečení a prevenci podvodného jednání.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích.
 • Naši právníci, auditoři a konzultanti.
 • Právnické osoby, regulační orgány a další třetí strany v souladu se zákonem.

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Vy (přímo od zákazníka).
 • Váš počítač a mobilní zařízení (automaticky) při návštěvě našich webových stránek nebo při interakci s nimi.
 • Vaše mobilní zařízení a další zařízení a aplikace připojené k internetu (automaticky).
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Stanovení vhodnosti použití produktů / mobilních aplikací a služeb a pokrytí jejich využití.
 • Detekce bezpečnostních incidentů a ostatní podvodné činnosti.
 • Sledování, prošetřování a prosazování dodržování našich zásad, podmínek produktu/služby a zákonných a regulačních požadavků.
 • Identifikace vás a vašich zařízení pro jakékoliv/všechny výše uvedené účely, včetně sledování způsobu používání produktů / mobilních aplikací a interakce s nimi, využívání služeb pro tyto účely.
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce.
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, které poskytují distribuční služby v souvislosti s našimi produkty / mobilními aplikacemi a službami.
 • Další třetí strany potřebné k dokončení transakcí a zajišťování našich produktů / mobilních aplikací a služeb
 • Třetí strany, které poskytují podporu našim programům v oblasti informačních technologií a zabezpečení.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Naši právníci, auditoři a konzultanti.
 • Právnické osoby, regulační orgány a další třetí strany v souladu se zákonem.

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Vy (přímo od zákazníka).
 • Vaše mobilní zařízení (automaticky), když navštívíte naše webové stránky nebo s nimi interagujete.
 • Vaše mobilní zařízení a další zařízení a aplikace připojené k internetu (automaticky).
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Informování o aktualizacích a nových funkcích našich aplikací, které by vás mohly zajímat. 
 • Můžeme posuzovat váš zájem o aplikaci a její fungování na základě protokolování a analýzy vašeho používání této aplikace.
 • Umožnění vašeho používání našich aplikací využitím dat o poloze a záznamů hlasu
 • Vylepšování naší aplikace pomocí záznamů agregovaných protokolů o interakcích v mobilní aplikaci v našich produkčních systémech (anonymizováno, pouze agregovaná data)
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb
 • Organizace, které poskytují podporu pro produkty / mobilní aplikace nebo služby, které vám poskytujeme
 • Kdokoli, s kým nám povolíte vaše údaje sdílet
 • Oficiální orgány zabývající se odhalováním a prevencí kriminálních aktivit, jako je například praní špinavých peněz, krádeže, podvody, terorismus nebo kybernetické zločiny

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Třetí strany, které nám poskytují služby v oblasti digitálního marketingu a analýz s využitím souborů cookie a podobných technologií, které obsahují jedinečný identifikátor, například reklamní ID.
 • Třetí strany zajišťující přístup k informacím, které zveřejňujete, např. poskytovatelé platforem sociálních médií.
 • Váš počítač a mobilní zařízení (automaticky) sledovaný při návštěvě našich webových stránek, aplikací a on-line platforem nebo při interakci s nimi.
 • Soubory cookie, webové majáky a podobné technologie (automaticky) sledují některé aktivity procházení při návštěvě našich webových stránek nebo webových stránek třetích stran.
 • Soubory cookie, webové majáky a podobné technologie (automaticky) sledují některé aktivity v e-mailech, které rozesíláme pro marketingové účely, například, zda příjemce otevřel odkaz nebo jiné podobné činnosti. 
 • Reklamní partneři třetích stran a další třetí strany, které poskytují služby digitálního marketingu.
 • Třetí strany, které poskytují webové stránky a služby v oblasti on-line zabezpečení.
 • Vaše mobilní zařízení a další zařízení a aplikace připojené k internetu (automaticky).
 • Vyvozujeme závěry z informací, které od vás a o vás shromažďujeme, například vaše preference
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Stanovení vhodnosti použití produktů / mobilních aplikací a služeb a pokrytí jejich využití.
 • Zajištění našich produktů / mobilních aplikací a služeb vaší straně.
 • Správa, řízení, analýza a vylepšování našich produktů / mobilních aplikací a služeb.
 • Analýza a lepší porozumění vašim potřebám, preferencím a zájmům a personalizace našich webových stránek, reklam, produktů / mobilních aplikací a služeb v souladu s tím.
 • Realizace interní obchodní analýzy.
 • Sledování úspěšnosti marketingových kampaní, stanovení účinnosti a optimalizace našich propagačních a marketingových aktivit.
 • Zlepšování funkce a designu našich webových stránek, e mailů nebo stránek sociálních médií. 
 • Reklama a propagace produktů, včetně kontaktování vaší strany ohledně produktů, služeb, novinek a témat, která by vás mohla zajímat.
 • Správa, zajišťování přístupu, k našim informačním technologickým systémům, webům, aplikacím, databázím a zařízením, jejich sledování a zabezpečení.
 • Sledování, prošetřování a prosazování dodržování našich zásad, podmínek produktu/služby a zákonných a regulačních požadavků.
 • Dodržování zákonných a regulačních požadavků.
 • Identifikace vás a vašich zařízení pro jakékoliv/všechny výše uvedené účely, včetně sledování způsobu používání produktů / mobilních aplikací a interakce s nimi, využívání služeb pro tyto účely.
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce.
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, se kterými sdílíme společný marketing a podobná ujednání.
 • Třetí strany, které poskytují distribuční služby v souvislosti s našimi produkty / mobilními aplikacemi a službami.
 • Další třetí strany potřebné k dokončení transakcí a zajišťování našich produktů / mobilních aplikací a služeb
 • Třetí strany, které poskytují služby v oblasti marketingu a analýzy dat, jako jsou platformy sociálních médií používané k realizaci našich reklam, zajišťovatelé optimalizace webových stránek/e-mailů, dodavatelé v oblasti e-mailového marketingu a dodavatelé datových analýz.
 • Síťoví reklamní partneři třetích stran.
 • Naši právníci, auditoři a konzultanti.
 • Právnické osoby, regulační orgány a další třetí strany v souladu se zákonem.

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Vy (přímo od zákazníka).
 • Veřejné záznamy.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích a další třetí strany, které ověřují vámi poskytnuté informace.
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Stanovení vhodnosti použití produktů / mobilních aplikací a služeb a pokrytí jejich využití.
 • Zajištění našich produktů / mobilních aplikací a služeb vaší straně.
 • Analýza a lepší porozumění vašim potřebám, preferencím a zájmům.
 • Provádění interní obchodní analýzy a průzkum trhu.
 • Reklama a propagace produktů, včetně kontaktování vaší strany ohledně produktů / mobilních aplikací, služeb a témat, která by vás mohla zajímat.
 • Zapojení se do společných marketingových iniciativ.
 • Dodržování zákonných a regulačních požadavků.
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce.
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, které poskytují distribuční služby v souvislosti s našimi produkty / mobilními aplikacemi a službami.
 • Třetí strany, které realizují rozšiřování našich informací, například poštovní služby a kurýři.
 • Další třetí strany potřebné k dokončení transakcí a zajišťování našich produktů / mobilních aplikací a služeb.
 • Třetí strany, které poskytují služby v oblasti marketingu a analýzy dat, jako jsou platformy sociálních médií používané k realizaci našich reklam, zajišťovatelé optimalizace webových stránek/e-mailů, dodavatelé v  oblasti e-mailového marketingu a dodavatelé datových analýz.
 • Třetí strany, které poskytují podporu našim programům v oblasti informačních technologií a zabezpečení.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích.
 • Naši právníci, auditoři a konzultanti.
 • Právnické osoby, regulační orgány a další třetí strany v souladu se zákonem.

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Vy (přímo od zákazníka).
 • Veřejné záznamy.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích a další třetí strany, které ověřují vámi poskytnuté informace.
 • Vyvozujeme závěry z informací, které od vás a o vás shromažďujeme, například vaše preference
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Stanovení vhodnosti použití produktů / mobilních aplikací a služeb a pokrytí jejich využití.
 • Zajištění našich produktů / mobilních aplikací a služeb vaší straně.
 • Správa, řízení, analýza a vylepšování našich produktů / mobilních aplikací a služeb.
 • Plnění platebních závazků.
 • Komunikace s vámi ohledně našich produktů / mobilních aplikací a služeb.
 • Analýza a lepší porozumění vašim potřebám, preferencím a zájmům.
 • Provádění interní obchodní analýzy a průzkum trhu.
 • Reklama a propagace produktů, včetně kontaktování vaší strany ohledně produktů, služeb a témat, která by vás mohla zajímat.
 • Správa, zajišťování přístupu, k našim informačním technologickým systémům, webům, aplikacím, databázím a zařízením, jejich sledování a zabezpečení.
 • Zajištění přístupu, sledování a zabezpečení našich zařízení, vybavení a dalšího majetku.
 • Detekce bezpečnostních incidentů a ostatní podvodné činnosti.
 • Sledování, prošetřování a prosazování dodržování našich zásad, podmínek produktu/služby a zákonných a regulačních požadavků.
 • Dodržování zákonných a regulačních požadavků.
 • Identifikace vás a vašich zařízení pro jakékoliv/všechny výše uvedené účely, včetně sledování způsobu používání produktů / mobilních aplikací a interakce s nimi, využívání služeb pro tyto účely.
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce.
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, které poskytují distribuční služby v souvislosti s našimi produkty / mobilními aplikacemi a službami.
 • Zpracovatelé plateb, finanční instituce a další subjekty potřebné k dokončení transakcí a ověřování, zabezpečení a prevenci podvodného jednání.
 • Třetí strany, které realizují rozšiřování našich informací, například poštovní služby a kurýři.
 • Další třetí strany potřebné k dokončení transakcí a zajišťování našich produktů / mobilních aplikací a služeb
 • Třetí strany, které poskytují podporu našim programům v oblasti informačních technologií a zabezpečení.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích.
 • Naši právníci, auditoři a konzultanti.
 • Právnické osoby, regulační orgány a další třetí strany v souladu se zákonem.

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Při kontaktování naší společnosti nebo při vaší návštěvě u nás (automaticky), například když zaznamenáváme hovory do našeho call centra nebo při použití CCTV kamer.
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Správa, řízení, analýza a vylepšování našich produktů / mobilních aplikací a služeb.
 • Analýza a lepší porozumění vašim potřebám, preferencím a zájmům.
 • Provádění interní obchodní analýzy a průzkum trhu.
 • Správa, zajišťování přístupu, k našim informačním technologickým systémům, webům, aplikacím, databázím a zařízením, jejich sledování a zabezpečení.
 • Zajištění přístupu, sledování a zabezpečení našich zařízení, vybavení a dalšího majetku.
 • Detekce bezpečnostních incidentů a ostatní podvodné činnosti.
 • Sledování, prošetřování a prosazování dodržování našich zásad, podmínek produktu/služby a zákonných a regulačních požadavků.
 • Dodržování zákonných a regulačních požadavků.
 • Identifikace vás a vašich zařízení pro jakékoliv/všechny výše uvedené účely, včetně sledování způsobu používání produktů / mobilních aplikací a interakce s nimi, využívání služeb pro tyto účely.
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce.
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, které poskytují distribuční služby v souvislosti s našimi produkty / mobilními aplikacemi a službami.
 • Další třetí strany potřebné k dokončení transakcí a zajišťování našich produktů / mobilních aplikací a služeb
 • Třetí strany, které poskytují podporu našim programům v oblasti informačních technologií a zabezpečení.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích.
 • Naši právníci, auditoři a konzultanti.
 • Právnické osoby, regulační orgány a další třetí strany v  souladu se zákonem.

Zdroje kategorií osobních údajů
 • Vy (přímo od zákazníka).
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Instituce zabývající se zpracováním plateb a další poskytovatelé finančních služeb.
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích a další třetí strany, které ověřují vámi poskytnuté informace.
Účely pro shromažďování kategorií osobních údajů
 • Plnění platebních závazků.
 • Plnění požadovaných služeb.
 • Detekce bezpečnostních incidentů a ostatní podvodné činnosti.
 • Sledování, prošetřování a prosazování dodržování našich zásad, podmínek produktu/služby a zákonných a regulačních požadavků.
 • Dodržování zákonných a regulačních požadavků.
 • Určení některých/všech vašich účelů stanovených výše
Třetí strany, se kterými sdílíme kategorii osobních údajů pro obchodní a komerční účely
 • Zaměstnanci JLL, kteří je vyžadují k výkonu své práce.
 • Ostatní subjekty skupiny JLL, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb.
 • Oprávnění/zákonní zástupci. 
 • Třetí strany, které poskytují distribuční služby v souvislosti s našimi produkty / mobilními aplikacemi a službami.
 • Zpracovatelé plateb, finanční instituce a další subjekty potřebné k dokončení transakcí a ověřování, zabezpečení a prevenci podvodného jednání.
 • Další třetí strany potřebné k dokončení transakcí a zajišťování našich produktů / mobilních aplikací a služeb
 • Třetí strany, které napomáhají při prevenci, odhalování a potírání podvodů.
 • Subjekty podávající informace o spotřebitelích.
 • Naši právníci, auditoři a konzultanti.
 • Právnické osoby, regulační orgány a další třetí strany v souladu se zákonem.
Právní základ pro zpracování vašich údajů

Při zpracovávání osobních údajů a citlivých (zvláštní kategorie) osobních údajů se opíráme o příslušné právní základy v rámci platných zákonů o ochraně osobních údajů. Mezi tyto právní základy patří zpracovávání osobních údajů v situacích, kdy je to nutné k naplnění smlouvy, kdy je to nutné ke splnění našich zákonných povinností, kdy jste nám k tomu udělili souhlas nebo kdy je to v našem oprávněném zájmu. To, že se opíráme o své oprávněné zájmy, znamená, že používáme osobní údaje k provozování našeho podnikání a poskytování služeb, o jejichž poskytnutí jsme byli požádáni. Shromažďujeme informace, které byly poskytnuty dobrovolně vámi nebo vaším jménem. Pokud nám neposkytnete informace, které potřebujeme, nemusíme být schopni nabídnout určité produkty nebo mobilní aplikace a služby.

Kde uchováváme a zpracováváme vaše údaje

Můžeme přenášet a uchovávat informace, které od vás shromáždíme, mimo zemi původu. Mohou být zpracovány zaměstnanci nebo našimi dodavateli mimo zemi původu. Při tom se snažíme zajistit, aby informace byly zabezpečeny a řádně chráněny. To provádíme prostřednictvím posuzování přiměřenosti nebo zavedením příslušných ochranných opatření (tj. standardních smluvních doložek).

Bezpečné uchovávání vašich údajů

Zavazujeme se zachovat příslušná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů bez ohledu na jejich umístění a to, zda se jedná o elektronickou či ruční formu. K tomu můžeme použít celou řadu mechanismů v závislosti na tom, kde jsou informace uloženy, a na vztahu mezi společností JLL a veškerými organizacemi příjemců.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše údaje se snažíme se uchovávat pouze tak dlouho, jak je potřebujeme z oprávněných obchodních nebo zákonných důvodů. Poté je spolehlivě a bezpečně odstraníme.

Práva týkající se vašich osobních údajů

Pokud je to relevantní, můžete mít v souvislosti se svými osobní údaji následující práva. Chcete-li uplatnit nějaká z těchto práv, použijte náš online formulář pro žádosti ohledně práv v souvislosti s osobními údaji:

 • Žádost o kopii námi uchovávaných informací (právo na přístup)

Můžete požádat o osobní údaje, které o vás uchováváme. Ve většině případů vám za poskytnutí těchto informací není účtován žádný poplatek. Můžete také požádat o informace, které jste nám poskytli v elektronické formě.

 • Právo na přenositelnost údajů

V některých případech, kdy je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě, můžete požádat, aby společnost JLL předala vaše osobní údaje přímo jiné organizaci.

 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Pokud z nějakého důvodu nechcete, abychom uchovávali nebo používali vaše osobní údaje, můžete nás požádat o jejich vymazání. Je možné, že některé vaše osobní údaje budeme muset uchovat z důvodů zákonných požadavků, například abychom dodrželi požadavky regulačních orgánů.

Pro marketingové účely přidáme vaše jméno do seznamu osob, které nemají být v budoucnu kontaktovány, pokud by byly identifikovány jako potenciální klienti.

Pouze u GDPR: toto právo lze využít pouze v případě, že zpracování bylo založeno na souhlasu a souhlas je nyní odvolán, a jinak pouze tam, kde je zpracování zbytečné, irelevantní, nadměrné, zastaralé nebo nezákonné, nebo pokud má společnost JLL zákonnou povinnost údaje vymazat.

 • Máte právo na opravu informací (právo na opravu)

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, nejsou správné, zkontrolujeme je a v případě potřeby opravíme. Naším závazkem je uchovávat přesné, relevantní a aktuální osobní údaje.

 • Omezení zpracování vašich osobních údajů

Můžete nás požádat, abychom za určitých okolností pozastavili zpracování vašich osobních údajů, například pokud máte pochybnosti o správnosti údajů nebo máte se zpracováním vašich údajů potíže. Ve většině případů budou po určitou dobu platit omezení, zatímco společnost JLL ověří správnost vašich osobních údajů nebo zváží jejich oprávněné důvody pro zpracování.

 • Námitky proti zpracování vašich osobních údajů

Za určitých okolností, v závislosti na platných zákonech o ochraně osobních údajů, můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v případě, kdy se domníváme, že máme oprávněný zájem na jejich zpracování. Máte také právo vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Tato práva mohou být v některých situacích omezená, například v případech, kdy společnost JLL může prokázat, že se jedná o zákonný požadavek nebo že má závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů.

 • Ukončení kontaktu s vámi

Pokud jste nám poskytli souhlas s poskytováním marketingových sdělení a informací, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu unsubscribe@jll.com.

Pouze obyvatelé Kalifornie

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, jak je definováno v kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA), podívejte se prosím na naši stránku Doplňující prohlášení o ochraně osobních údajů která popisuje vaše práva a podmínky zveřejňování vašich osobních údajů.

Jak vznést stížnost nebo položit dotaz

Pokud potřebujete vznést stížnost ohledně našeho zpracovávání vašich osobních údajů, kontaktujte nás přes náš online formulář pro stížnosti související s ochranou osobních údajů nebo pošlete e-mail na adresu PrivacyEnquiries@jll.com. Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem stížnost řešíme, můžete se obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů nebo rovnocenný orgán ve vašem státě nebo zemi, je-li to relevantní.

Ohledně problémů s ochranou osobních údajů nás můžete také kontaktovat pomocí dopisu na adresu JLL 30 Warwick Street London W1B 5NH GB - FAO: Global Head of Privacy.

Ohledně všech dotazů nesouvisejících s vašimi osobními údaji použijte následující kontaktní údaje: jll.com/contact us.