Asset management

Zajistěte soulad s předpisy a prozkoumejte kreativní řešení pro řízení nákladů.

Jak vám
můžeme pomoci?

Prozkoumejte naši spolupráci s klienty při správě jejich nemovitostí a portfolií.
Účetnictví a finance

Spolupracujte s odborníky na finanční plánování a výkaznictví pro nemovitosti, účetnictví a účty dodavatelů s cílem podpořit ziskový růst. Získejte přístup k technologiím pro kontrolu financí, což zajistí soulad s předpisy.

Flexible facility management

Sestavte váš in-house tým na míru a vyberte si pouze to, co potřebujete k rozšíření stávajících dovedností. Zvyšte efektivitu a produktivitu.

Ekonomická správa

Vyhodnoťte závazky a povinnosti vyplývající z nájemních smluv a požadavky na nájemní prostory, abyste si mohli vytvořit flexibilní a produktivní strategii pro své portfolio. Mějte pod kontrolou své transakce.

Správa nájemních smluv

Centralizujte správu nájemních smluv s cílem snížit rizika a dodržovat účetní předpisy, ať už pro 20 nebo 20 000 nájemních smluv. Mějte přehled o všech nájemních podmínkách, abyste mohli snížit náklady a využít příležitostí na trhu.

Řízení dodavatelů

Zajistěte si efektivní zdroje služeb pro správu vaší nemovitosti a ušetřete na nákladech. Využívejte služeb nejvhodnějších a prověřených dodavatelů.

Nejnovější publikace průzkumu trhu nemovitostí

Chtěli byste od nás dostávat nejnovější zprávy o trhu nemovitostí? Vyberte si, jaká témata vás zajímají.

Promluvte si s
námi o správě vašich nemovitostí

Zajistěte, aby nemovitost odpovídala vašemu portfoliu - a vašim lidem.