Efektivita

Zvyšte hodnotu svých nemovitostí a postarejte se o to, aby vaše nemovitosti fungovaly efektivněji.

Jak vám
můžeme pomoci?

Prozkoumejte naši spolupráci s klienty při správě jejich nemovitostí a portfolií.
Analýza využití pracovních prostor

Sledujte, měřte a analyzujte, jak lidé využívají prostory. Zjistěte, jak mohou nevyužitá místa snížit náklady na vaše prostory, dopřát zaměstnancům větší flexibilitu a podpořit spolupráci.

Marketingové aktivity pro nájemce

Vytvořte strategii a marketingový plán, naplánujte relevantní aktivity pro nájemce a optimalizujte interní komunikaci v budově. Na základě toho vytvořte optimální marketingový rozpočet. 

Inteligentní budovy

Zaveďte nové technologie a propojte systémy ke zvýšení produktivity budov, pracovišť a zaměstnanců. Získejte přístup k datům v reálném čase, abyste měli jistotu, že vaše nemovitost nebo portfolio funguje efektivně.

Workplace strategy

Vytvořte optimální pracovní prostředí, které bude zvyšovat efektivitu zaměstnanců a tím zlepšovat firemní výsledky. Navrhněte si atraktivní, flexibilní prostory, které budou odrážet vaši kulturu, odpovídat potřebám zaměstnanců a budou vám pomáhat získat a udržet talenty.

Udržitelnost

Implementujte strategie ke snížení spotřeby energie a provozních nákladů. V nových projektech i rekonstrukcích navrhněte budovy a prostory, které získají certifikáty udržitelnosti.

Nejnovější publikace průzkumu trhu nemovitostí

Chtěli byste od nás dostávat nejnovější zprávy o trhu nemovitostí? Vyberte si, jaká témata vás zajímají.

Promluvte si s
námi o správě vašich nemovitostí

Zajistěte, aby nemovitost odpovídala vašemu portfoliu - a vašim lidem.