Optimalizace

Získejte jedinečný přehled díky datům o provozu a výkonnosti v reálném čase.

Jak vám
můžeme pomoci?

Prozkoumejte naši spolupráci s klienty při správě jejich nemovitostí a portfolií.
Analýza využití pracovních prostor

Sledujte, měřte a analyzujte, jak lidé využívají prostory. Zjistěte, jak mohou nevyužitá místa snížit náklady na vaše prostory, dopřát zaměstnancům větší flexibilitu a podpořit spolupráci.

Řízení a provoz

Provozujte budovy efektivně, abyste vytvořili produktivní prostředí pro nájemce i zaměstnance. Lépe pochopte své nemovitosti, abyste zvýšili jejich efektivitu, snížili rizika a měli náklady pod kontrolou.

Energetický management

Analyzujte údaje o energetické náročnosti budovy nebo portfolia. Využijte strategie energetického managementu založené na poznatcích k regulaci výdajů na energie, snížení dopadu na životní prostředí a lepšímu rozhodování.

Inteligentní budovy

Ke zvýšení produktivity budov, pracovišť a zaměstnanců zaveďte nové technologie a propojte jednotlivé systémy. Získejte přístup k datům v reálném čase, abyste měli jistotu, že vaše nemovitost nebo portfolio funguje efektivně.

Flexible facility management

Sestavte váš in-house tým na míru a vyberte si pouze to, co potřebujete k rozšíření stávajících dovedností. Zvyšte efektivitu a produktivitu.

Korporátní účetnictví

Spolupracujte s odborníky na účetnictví, daňové služby a finanční výkaznictví pro nemovitosti. Zajistěte si kompletní účetní servis v souladu s legislativou.

Workplace strategy

Vytvořte optimální pracovní prostředí, které bude zvyšovat efektivitu zaměstnanců a tím zlepšovat firemní výsledky. Navrhněte si atraktivní, flexibilní prostory, které budou odrážet vaši kulturu, odpovídat potřebám zaměstnanců a budou vám pomáhat získat a udržet talenty.

Nejnovější publikace průzkumu trhu nemovitostí

Chtěli byste od nás dostávat nejnovější zprávy o trhu nemovitostí? Vyberte si, jaká témata vás zajímají.

Promluvte si s
námi o správě vašich nemovitostí

Zajistěte, aby nemovitost odpovídala vašemu portfoliu - a vašim lidem.