Výzkum

COVID-19:
Dopad na globální
realitní trh

COVID-19 ovlivňuje každý den více lidí. Prozkoumejte možné dopady pandemie na ekonomiku, odvětví nemovitostí, investory a nájemce komerčních prostor. Připravili jsme pro vás globální report k současné situaci.

března 15, 2020

Vlády, firmy a obyvatelé čelí nepříjemné realitě jménem COVID – 19. Krátkodobé dopady na ekonomický růst, podnikatelské aktivity a lidské chování jsou nepopiratelné. Přestože panuje shoda na tom, že globální ekonomika se ve druhém pololetí roku 2020 vzpamatuje, úplně přesný vývoj lze v tuto chvíli jenom těžko predikovat.

Předpokládaný vývoj na realitním trhu proto přinášíme spíše ve formě variabilních scénářů, nežli jako jasně definované předpovědi. Tyto scénáře zahrnují jak mírné zpomalení trhu, které nastane na přechodnou dobu přirozeně vzhledem k vzniklé situaci, až po závažnější a dlouhodobější pokles.             

Cílem tohoto reportu je zhodnotit potenciální dopady na jednotlivé sektory realitního trhu.

Korporátní sektor

 • Zdraví a dobré životní podmínky zaměstnanců budou v centru zájmu korporátních firem, stejně jako zajištění kontinuity business plánu. Vzhledem k neustále se měnící situaci musí firmy reagovat rychle a pružně. Doporučujeme zaměstnavatelům soustředit se v této fázi v rámci korporátní reakce na přípravu (Preparedness), ochranu (Protection), dohled (Monitoring) a komunikaci (Communication).

 • V dlouhodobějším plánu bude pro realitní a korporátní sektor důležité zajistit funkční model provozu tak, aby firmy dokázali rychle a efektivně reagovat, dojde-li k podobné situaci opět v budoucnu.

Kapitálové trhy

 • Vzhledem k nejistotě, která nyní panuje na trzích, je pravděpodobné, že v prvním pololetí 2020 dojde k poklesu kapitálových investic. Největší dopad to bude mít na maloobchodní sektor a hotely. Očekáváme přesun investic do méně ohrožených sektorů – hlavními investičními charakteristikami, které budou vyhodnocovány v rámci rizikovosti bude stabilita příjmů, odolnost provozu a obsazenost.

 • V průběhu předchozích krizí prošel realitní trh fluktuaci realitních investic, ale jelikož základním trendem posledních let byla zvyšující se alokace investic do realitního sektoru, nevidíme důvod, proč by se to mělo nyní měnit. Reality poskytují i nadále relativně vysokou návratnost, ve srovnání s jinými investičními příležitostmi. 

Hotely a ubytování

 • Dopad cestovních omezení, rušení společenských akcí a zastavení individuální turistiky okamžitě zasáhly sektor ubytování. Ve velmi krátké době se propadla obsazenost ubytovacích kapacit

 • Nejohroženější jsou lokality s vysokým poměrem zahraničních turistů, zatímco místa dosažitelná autem nebo veřejnou dopravou mohou z této situace profitovat. Tam vidíme potenciál růstu, pokud se podaří zastavit virus v poměrně krátké době.

Retailové trhy

 • Globální obchodníci musí počítat s obdobím, kdy hrozí výpadky cash flow a zvýšené provozní náklady vyplývající z poklesu poptávky a narušení dodavatelských řetězců. Dostatečný přístup k hotovosti zůstává pro obchodníky klíčovým momentem, obzvláště pro ty, kteří obchodují s nízkými maržemi. Lze se očekávat, že ti nejvíce zasažení budou chtít vyjednat s pronajímateli dočasné úlevy na nájmu.

 • Obchodníci s robustní infrastrukturou, která jim umožňuje online prodej, mohou v dlouhodobém výhledu ze situace profitovat, pokud se více zaměří na flexibilnější online prodej. Klíčové bude přehodnocení stávajícího a zajištění nového stabilního systému dodavatelů, aby bylo možné předcházet budoucím výpadkům.

Průmyslové a logistické trhy

 • Průmyslová a logistická centra se v důsledku epidemie nejvíce potýkají s přerušením globálních dodavatelských řetězců. Omezená aktivita hlavních přístavů a letišť má za následek nižší využitelnost a nadbytek volných kapacit. Epidemie pravděpodobně povede ke snížení pružnosti dodavatelského řetězce.

 • Tato epidemie může urychlit automatizaci a robotizaci a snížit závislost sektoru na lidské práci. Zvýšená poptávka po online nakupování, především v oblasti potravin, může tento trend výrazně posílit a následně podpořit poptávku po dalších logistických prostorech.

Kancelářský trh

 • Koronavirus může vyvolat větší tlak na trhy, které se nyní nacházejí v poslední fázi svého cyklu, může vést ke zpomalení investičních aktivit a snížit růst nájemného oproti původním predikcím. Vzestup práce z domova pravděpodobně sníží podíl využití kanceláří, zatímco majitelé, kteří uzavřeli krátkodobé smlouvy, budou nejvíce zranitelní.

 • Z dlouhodobého hlediska, epidemie přispěje ke zrychlení využívání vzdáleného pracovního přístupu (home working) a navýšení investic do kolaborativních technologií.

Sektor bydlení

 • Největší dopad viru COVID 19 je nepochybně na obyvatele. Dlouhodobý trend zahušťování obydlí a nárůst společných kancelářských prostor potenciálně zvyšuje riziko přenosu nákazy. Zde bude nutné vypracovat postupy, jak toto riziko v budoucnu snížit.

 • Sektor bydlení, obzvláště institucionální nájemné byty (tzv. multifamily sector), vykazuje lepší odolnost tím, že může spoléhat stabilní příjem, který zajistí pravidelnou úhradu nájmů bez hrozících výpadků. Poptávka je navíc relativně odolná vůči externím šokům.

Na závěr

 • Přestože je jednoduché zaměřit se na krátkodobé ekonomické dopady COVID 19, neměli bychom přehlížet dlouhodobé důsledky pro realitní trh. Dopad a následné dozvuky změní způsob našeho života a práce a potenciálně povedou k novým způsobům fungování.

             Jaké změny by mohly případně odstartovat?

 • Kancelářský trh – zvýšený důraz na práci z domova a vetší pozornost věnovaná zdraví, zdravému životnímu stylu a produktivitě
 • Maloobchod – online nákup potravin jako běžný standard povede ke změně chování obchodníků
 •  Průmysl – de-globalizace dodavatelských řetězců za účelem snížení rizika
 • Udržitelnost – změna vnímání dopadů cestování a obnovený důraz na udržitelné postupy
 • Technologie – zvýšené využívání technologií, především v oblasti nemovitostí (Proptech) a medicíny (Medtech), zasahující to všech oblastí našeho života a podnikání

Chcete-li si stáhnout report, vyplňte tento formulář

Při odesílání formuláře došlo k chybě. Zkuste to znovu.

 

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jones Lang LaSalle (JLL) je spolu s dceřinými společnostmi a přidruženými subjekty předním světovým poskytovatelem služeb v oblasti nemovitostí a správy investic. Bereme vážně odpovědnost za ochranu osobních údajů, které nám byly poskytnuty.

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem vyřízení vašeho dotazu.

Snažíme se zajistit, aby vaše osobní údaje byly odpovídajícím způsobem zabezpečeny po celou dobu, kdy je z oprávněných obchodních nebo právních důvodů potřebujeme. Poté je bezpečně odstraníme. Další informace o tom, jak JLL zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.