Článek

Jak covid-19 testuje fungování firem

Zásadní dopad Covid-19 na chod firem. Firmy zaměstnancům začínají ve velkém nařizovat práci z domova

února 19, 2020

V Singapuru mnohé společnosti v zájmu zachování svého provozu nařídily zaměstnancům práci z domova bezprostředně poté, co tamní vláda zvýšila stupeň rizika vypuknutí epidemie koronaviru. V Hong Kongu, kde práci z domova mnohé společnosti zavedly již během loňských politických nepokojů, riziko onemocnění koronavirem jednoduše prodloužilo již zavedenou praxi.

Experiment v oblasti práce z domova

A vzhledem k vládním nařízením a omezeným možnostem pohybu je práce z domova nadále velmi rozšířená i mezi administrativními pracovníky v Číně, která pomalu znovu otevírá své výrobní závody.

„Mnozí současnou situaci vnímají jako masivní experiment v oblasti práce z domova: ve skutečnosti se ale jedná spíše o inflexní bod,“ poznamenává Ben Hamley, Future of Work Lead ve společnosti JLL Asia Pacific. „S flexibilním přístupem k práci jsme se doposud mohli setkat zejména v různých technologických společnostech a start-upech. V důsledku současné epidemie koronaviru se tento přístup začíná ve velkém prosazovat i v dalších odvětvích.“

Tato rozhodnutí jsou výsledkem stále častější debaty o tom, jestli by organizace měly svým zaměstnancům umožnit práci z domova. Díky technologiím nebyla práce z domova nikdy tak snadná jako dnes. Určité obavy však panují ohledně významu spontánní a přímé mezilidské interakce, jejíž důležitost lze jen těžko analyzovat.

„Společnosti, manažeři a zaměstnanci stojí nyní před otázkou, jak při práci z domova udržitelným a efektivním způsobem zajistit kvalitní pracovní výkon, kompatibilitu, součinnost, spolupráci, koordinaci a způsoby chování dodržované na pracovišti,“ dodává Ben Hamley.

Nové pojetí důvěry a pracovní kultury

Některé firmy a zaměstnanci mají s výše uvedeným již dnes problémy. Zaměstnanci v Číně si stěžují na značnou nedůvěru nadřízených, kteří je nutí k tomu, aby přítomnost u počítače každou půlhodinu prokázali odesláním selfie a aby na pracovní komunikaci odpovídali nejpozději do 10 minut. Další uvádějí například to, že je zaměstnavatelé nutí být na pracovišti, nebo obavy z nemožnosti absolvovat schůzky s klienty.

„Nejistota vyvolaná epidemií koronaviru s sebou přináší i určitou nervozitu. Manažeři musí svým zaměstnancům jasně sdělit, co se od nich očekává a jaké jsou jejich úkoly,“ poznamenává Ben Hamley, který se této problematice věnoval již ve svém dřívějším příspěvku. „Zaměstnanci se pak chovají zodpovědněji. Zaměstnanci si současně musí uvědomit, že zaměstnavatel v nich vkládá značnou důvěru a že nedílnou součástí samostatnosti je odpovědnost.“

Také je nezbytné používat správné nástroje k budování důvěry a k otevřené komunikaci. Díky technologiím došlo k zásadnímu zlepšení kvality videokonferencí, cloudových služeb a platforem pro spolupráci. K dalšímu usnadnění spolupráce a komunikace v reálném čase by pak mohl přispět i rozvoj sítí 5G.

„Dnes máme k dispozici stále více technologických nástrojů a také lepší infrastrukturu pro jejich fungování. Otázkou zůstává, jestli společnosti dokáží tyto nástroje efektivně využívat a vštípit svým zaměstnancům postupy, které zajistí maximálně hladký výkon práce z domova,“ uvádí Ben Hamley. „K usnadnění komunikace by mohl přispět přechod od emailů k více otevřeným platformám, mezi které patří např. Microsoft Teams.“

Dopad na firemní nemovitosti

Nikde není dopad práce z domova tak citelný jako v kancelářských budovách, o čemž svědčí klid, který dnes panuje v jinak rušných obchodních čtvrtích Hong Kongu, Pekingu a Šanghaje.

K rozvoji práce z domova přispívá také rozmach zakázkové ekonomiky, a pokud se tento model ukáže být životaschopným, mohl by výrazně změnit situaci v oblasti firemních nemovitostí.

„Právě se začínají projevovat první důsledky toho, že lidé ve velkém pracují z domova. Nezapomínejme však, že lidé budou mít vždy potřebu udržovat společenské kontakty a spolupracovat,“ poznamenává Ben Hamley.

Takže i když nás čekají další změny provedení kanceláří a způsobů práce, vždy bude existovat poptávka po prostorách usnadňujících komunikaci se spolupracovníky a po tom, aby organizace mezi svými zaměstnanci rozvíjely vazby a pocit sounáležitosti.

Kanceláře prostě nezmizí, ani když se práce z domova stane novým standardem.

„Způsob, jakým lidé pracují, určuje to, jak funguje vaše společnost. Strategie, kterou společnosti zavádějí v reakci na současnou epidemii koronaviru či jiné události, může být zajímavou lidskou zkušeností,“ uzavírá Ben Hamley.

Chcete víc? Kontaktujte náš tým.