Zobrazení

10 otázek, které
firmám pomohou
zvládnout
pandemii COVID-19

Pandemie COVID-19 narušuje soukromý i profesní život lidí po celém světě. Mnohé firmám svým zaměstnancům kvůli ochraně zdraví a bezpečnosti nařizují práci z domova.

Pandemie COVID-19 narušuje soukromý i profesní život lidí po celém světě. Mnohé firmy svým zaměstnancům kvůli ochraně zdraví a bezpečnosti nařizují práci z domova. V reakci na nastalou situaci firmy upravují své stávající zásady práce z domova nebo rychle zavádějí nové programy a strategie, které zaměstnancům umožňují produktivně pracovat i za těchto mimořádných okolností.

Společnost JLL definovala následujících 10 otázek, které slouží k posouzení připravenosti organizací na možné výzvy a pomáhají identifikovat klíčové oblasti, na které se v rámci příprav zaměřit.

Klíčové otázky týkající se kontinuity provozu během pandemie COVID-19:

  1. Jak se připravujeme na možnost vypuknutí koronaviru na našem pracovišti?
  2. Jak zajistíme provoz, pokud velká část zaměstnanců bude v pracovní neschopnosti?
  3. Co když zaměstnanci nebudou schopni půl roku či déle dojíždět do práce?
  4. Jak můžeme nadále efektivně fungovat, pokud zaměstnanci budou nuceni dlouhodobě pracovat z domova?
  5. Máme k dispozici vhodné zdroje k provádění kritických obchodních a provozních operací?
  6. Jaké plány máme zavedeny pro snížení rizika dlouhodobého trvání pandemie koronaviru?
  7. Co se stane, pokud bude mít pandemie koronaviru zásadní dopad na výkon naší organizace?
  8. Máme připraveny předpisy pro krizové plánování a komunikaci?
  9. Jaké zdroje máme k dispozici pro omezení rizik, která mohou ohrozit naše zaměstnance a pracoviště?
  10. Jaké zdroje jsou nutné k obnově normálního provozu po skončení virové pandemie či jiné mimořádné situace, která zásadně narušuje podnikání?

COVID-19 ovlivňuje komunity po celém světě. Chceme vám proto pomoci orientovat se v tom, jaký bude mít tato situace dopad na vaše pracoviště, vaše aktiva a globální realitní trh.

Chcete víc? Kontaktujte náš tým.