Zobrazení

COVID-19: osm hlavních faktorů souvisejících se zajištěním kontinuity provozu

Většina organizací má připraveny plány kontinuity provozu v mimořádných situacích, jako jsou např. terorismus, žhářské útoky, povodně, zemětřesení či jiné přírodní katastrofy. Současná pandemie COVID-19 však z několika důvodů představuje výzvu, která tu zatím nebyla.

Většina organizací má připraveny plány kontinuity provozu v mimořádných situacích, jako jsou např. terorismus, žhářské útoky, povodně, zemětřesení či jiné přírodní katastrofy. Současná pandemie COVID-19 však z několika důvodů představuje výzvu, která tu zatím nebyla: není nijak lokalizována, velmi rychle se přesouvá bez ohledu na hranice a šíří se z jednoho člověka na druhého.

V reakci na nastalou situaci organizace upravují své stávající zásady práce z domova nebo rychle zavádějí nové programy a strategie, které zaměstnancům umožňují produktivně pracovat i za těchto mimořádných okolností.

Níže uvádíme několik možných dopadů, na které by organizace měly v souvislosti s pandemií COVID-19 myslet:

  1. Nemožnost dojíždět do práce/absolvovat služební cesty: snaha omezit šíření infekce může vést k uzavření letišť a zrušení dopravních spojení, v důsledku čehož se zaměstnanci nedostanou do práce, ke klientům či na jednání. V případě zavření škol a mateřských školek se pracující rodiče budou muset vedle svých běžných pracovních povinností věnovat také péči o děti.
  2. Dlouhodobý zákaz vstupu na pracoviště: nelze vyloučit, že kvůli omezení šíření infekce budou uzavřeny například kancelářské budovy a firemní areály.
  3. Pomalejší růst/nižší prodeje z důvodu absence velkého počtu zaměstnanců: nemožnost docházet do zaměstnání se může projevit pomalejším růstem, což platí zejména v maloobchodě, pohostinství a firmách orientovaných na služby.
  4. Pokles produktivity práce a horší pracovní výsledky: zaměstnanci, kteří mimo své pracoviště nemají nástroje a zdroje nutné k efektivní práci, mohou mít problém s udržením své obvyklé produktivity. Koronavirus může narušováním pozornosti a vyvoláváním obav snižovat produktivitu také těch zaměstnanců, kteří nadále docházejí do práce.
  5. Náklady na zástup a další zdroje: kmenové zaměstnance lze v případě nemoci nahradit dočasnými pracovníky. Organizace však musí pečlivě zvážit související náklady a rozsah, v němž dočasní pracovníci dokáží vykonávat práci kmenových zaměstnanců.
  6. Investice do technologií a nástroje pro práci z domova: mnoho organizací bude nuceno investovat do technologií umožňujících práci na dálku. Tyto nečekané výdaje by se však organizacím mohly vrátit, pokud práci z domova budou zaměstnancům umožňovat i po skončení současné pandemie.
  7. Náklady na vývoj a zavedení programu práce na dálku: implementace procesů a struktur, které zaměstnancům umožňují efektivně pracovat z domova a jiných míst, může vyžadovat dodatečné zdroje.
  8. Náklady na školení zaměstnanců pracujících z domova a na komunikaci s nimi: úspěch programu práce na dálku je podmíněn jasnou a proaktivní komunikací.

COVID-19 ovlivňuje komunity po celém světě. Chceme vám proto pomoci orientovat se v tom, jaký bude mít tato situace dopad na vaše pracoviště, vaše aktiva a globální realitní trh.

Chcete víc? Kontaktujte náš tým.