Zobrazení

Tři oblasti, jimž by se v souvislosti s pandemií COVID-19 měli věnovat uživatelé komerčních objektů

Uživatelé komerčních objektů do řešení dopadů pandemie COVID-19 zapojují multidisciplinární týmy tvořené mimo jiné zástupci oddělení správy budovy, řízení rizik, lidských zdrojů a komunikace.

Schopnost uživatelů komerčních objektů reagovat na potenciální dopady pandemie COVID-19 hraje v dnešních dnech klíčovou roli. Mnohé organizace v reakci na nastalou situaci ustanovují multidisciplinární týmy tvořené zástupci oddělení správy budovy, řízení rizik, lidských zdrojů, komunikace, nákupu a dalších úseků.

Uživatelé komerčních objektů by při řešení dopadu pandemie COVID-19 měli věnovat pozornost následujícím třem oblastem:

Ochranu lidí, zaměstnanců, klientů a komunity berte jako svou nejvyšší prioritu.
  • Naplánujte opatření, která lze v závislosti na závažnosti situace v každém z vašich provozů zavést postupně a v případě potřeby okamžitě.
  • Připravte srozumitelná sdělení a vyvěste je ve vašich nemovitostech (např. názorné plakáty s jednoduchými pokyny, stručné instrukce atd.).
  • Zajistěte snadný přístup k informacím a definujte srozumitelný a podrobný postup pro vaše lokální týmy.
Přijměte opatření pro kontinuitu provozu a minimalizaci dopadů na provoz.
  • Spusťte programy pro práci z domova nebo zajistěte jejich urychlenou přípravu.
  • Určete projekty a aktivity ohrožené pandemií, které by mohly být realizovány mimo vaše standardní pracoviště nebo dočasně pozastaveny.
  • Proveďte kontrolu své IT infrastruktury (hardwaru a softwaru) určené k zahájení a udržení provozu mimo vaše standardní pracoviště.
S vedením, zaměstnanci, návštěvníky, obchodními partnery a dodavateli komunikujte otevřeně a pravidelně.
  • Svá sdělení důkladně naplánujte a pečlivě zvažte každé slovo, abyste se vyhnuli nedorozumění.
  • O opatřeních a výsledcích informujte maximálně transparentním způsobem.
  • Zajistěte ověření a schválení všech oficiálních i neoficiálních sdělení.

COVID-19 ovlivňuje komunity po celém světě. Chceme vám proto pomoci orientovat se v tom, jaký bude mít tato situace dopad na vaše pracoviště, vaše aktiva a globální realitní trh.

Chcete víc? Kontaktujte náš tým.