Zobrazení

Možný harmonogram opatření uživatelů komerčních nemovitostí v reakci na COVID-19

Představujeme čtyři fáze reakce na pandemii COVID-19 od připravenosti až po odolnost a načasování těchto fází.

Vypuknutí onemocnění COVID-19 a jeho rychlé rozšíření do všech koutů světa mnohé z nás zaskočilo. Čím více se onemocnění šíří a čím déle trvá, tím větší je pravděpodobnost jeho dlouhodobého dopadu na podnikání.

Za mimořádných situací, jako je např. pandemie COVID-19, musí uživatelé komerčních nemovitostí nejenže okamžitě řešit připravenost pracoviště, ochranu osob a komunikaci, ale také průběžně monitorovat a upravovat své strategie pro zachování provozu.

Každá organizace se pro zajištění své odolnosti musí věnovat klíčovým faktorům, jako jsou např. měnící se obchodní modely, měnící se hrozby, změna prostředí a nepřetržité hodnocení priorit v oblasti řízení rizik.

Níže představujeme čtyři fáze reakce uživatelů komerčních objektů a jejich načasování.

Fáze 1: Připravenost, ochrana a komunikace (první týden až první dva týdny)
 • Realizujte nebo vytvořte plán kontinuity provozu nemovitostí, ustanovte globální krizový tým a zajistěte soulad s řízením podnikových rizik.
 • Vyhodnoťte, jestli lze zachovat provoz pracovišť, a okamžitě zaveďte sociální distancování.
 • Zjistěte, co je nutné udělat pro zavedení vzdálené práce, a v požadovaném rozsahu umožněte práci z domova, aby bylo omezeno riziko šíření infekce mezi vašimi zaměstnanci.
 • Připravte plány kontinuity provozu pracovišť zohledňující modely agresivního, standardního a pomalého šíření infekce.
 • Připravte předpisy, zásady a zdroje pro kvalitní komunikaci.
 • Zjednodušte rozhodovací procesy, abyste v zájmu zachování provozu dokázali rychle reagovat a efektivně komunikovat.
 • V případě potřeby okamžitě uzavřete své objekty nebo alespoň jejich části, určete alternativní pracoviště a zaveďte práci z domova.
 • Na pracovišti prosazujte striktní hygienická a sanitární opatření; zajistěte efektivní likvidaci odpadů a více větrejte, aby se v budově snížila koncentrace polétavých nečistot.
Fáze 2: Monitoring a pohotovost (tři až čtyři týdny)
 • Situaci nepřetržitě monitorujte a vyhodnocujte a podle jejího vývoje aktualizujte své plány.
 • Dle potřeby zajistěte rychlejší implementaci programů pro práci z domova.
 • V krátkodobém horizontu se zaměřte na provozní řízení nemovitostí a na možnosti snížení rizik pro kritické lokality.
 • Zajistěte udržování adekvátního stavu zásob a zvažte veškeré hrozby, které by mohly narušit fungování dodavatelských řetězců.
Fáze 3: Kontinuita (jeden až tři měsíce)
 • Pomozte zajistit kontinuitu provozu prostřednictvím práce z domova.
 • Připravte se na narušení dodavatelského řetězce, které může ovlivnit váš provoz.
 • Očekávejte pomalejší a opatrné rozhodování o nemovitostech.
Fáze 4: Odolnost (déle než tři měsíce)
 • Zamyslete se nad tím, jak se může změnit vnímání udržitelnosti v reakci na snížené emise oxidu uhlíku a omezení letecké dopravy.
 • Očekávejte, že zaměstnanci budou mít vyšší nároky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost budov.
 • Připravte se na zavádění nových technologií na pracovišti, jako např. senzorů, indikátorů kvality vzduchu a ukazatelů obsazenosti.

COVID-19 ovlivňuje komunity po celém světě. Chceme vám proto pomoci orientovat se v tom, jaký bude mít tato situace dopad na vaše pracoviště, vaše aktiva a globální realitní trh.

Chcete víc? Kontaktujte náš tým.