Zobrazení

Cesta turistických destinací ze současné krize

Přinášíme několik tipů, jak vaší destinaci pomoct z krize vyvolané pandemií COVID-19.

Vítejte v době adaptability. S tím, jak svět hledá pevnou půdu pod nohama v situaci, kdy se potýká s pandemií onemocnění COVID-19 následovanou hrozícím ekonomickým propadem, musí destinační organizace i celé odvětví cestovního ruchu zaujmout nový pohled na destinace, rozvoj a vazby s místními komunitami.

Odvětví cestovního ruchu a služeb v důsledku opatření proti koronaviru zažívá po celém světě strmý pád.

Destinační organizace naštěstí mohou přijmout kroky, které jim pomůžou se přizpůsobit současné situaci. Níže uvádíme 11 tipů, které by destinační organizace měly neodkladně zvážit.

Kde začít?

Získejte kontrolu nad financemi

Revidujte, revidujte, revidujte. Podle Julie Hart, odbornice na odvětví, hraje klíčovou roli rozpočtová adaptabilita. Konzervativně určete dopady na rozpočet během následujících tří měsíců současného fiskálního roku a zjistěte, kde existuje prostor k úpravám. Pokud jste financováni z hotelových daní, odhadněte jejich budoucí výběry v dalším rozpočtovém cyklu, abyste při plánování na následující rok nezažili nepříjemná překvapení. Zajistěte soulad mezi okamžitými rozhodnutími a strategickými prioritami.

Zůstaňte v kontaktu alespoň ve virtuálním prostředí

V době nuceného uzavření návštěvnických center můžete kontakt se světem udržovat alespoň ve virtuálním prostředí. Zůstaňte ve spojení a požádejte členy vašeho týmu, aby ostatním dali vědět o hrdinech ze svého okolí. Pozitivní příběhy jsou dnes pro morálku důležitější než kdykoli dříve.

Chraňte svou značku omezením marketingových aktivit

Reklama mířící na potenciální návštěvníky a sdělení vybízející k cestování se v současné nejisté době buď ztratí v záplavě jiných informací, nebo se setkají s negativní reakcí. Přerušte standardní marketingové aktivity a místo nich komunikujte o významu opatření vycházejících z doporučení odborníků a sloužících k zajištění bezpečnosti zákazníků a zaměstnanců.

Udržujte věci v chodu

Vztahy jsou důležitější než prodeje

Podporujte pracovníky obchodu a rozvoje podnikání, jejichž práce se neobejde bez interakce se zákazníky. Požádejte své týmy, aby udržovaly vztahy se zákazníky tím, že jim zavolají a ujistí je, že jsou pro vaši organizaci důležití. Vyslechněte si, co zažívají a jaké problémy musí řešit. Ujistěte je, že situace se dříve či později vrátí do normálu a že nejvyšší prioritou pro vás je bezpečnost všech zákazníků a zaměstnanců. Také jim připomeňte, že jste jim k dispozici v případě naléhavých záležitostí a že si uvědomujete dopad této krizové situace na každého jednotlivce. Vztahy jsou v této těžké době důležitější než prodeje.

Podporujte zainteresované osoby

Poraďte a současně buďte empatičtí. Vaši partneři jsou hlavním důvodem existence destinačních organizací. Nyní máte příležitost spolupracovat novým způsobem a propojit jejich potřeby, směrování a další kroky, které by měli učinit. Mnohé destinační organizace již nyní přijímají opatření k tomu, aby zůstaly ve spojení s místními restauracemi prostřednictvím sociálních médií, minimalizují poplatky za krátkodobé parkování u restaurací a zajišťují dodávku jídel zdravotnickému personálu a dalším osobám v první linii. Vaší příležitostí je s nimi spolupracovat a poskytovat zdroje, které potřebují v dnešní rychle se měnící situaci.

Poskytujte informace o zdrojích

Poskytněte členům vašeho týmu informace o asistenčních programech organizovaných státními a lokálními úřady na podporu ekonomiky. Vaše komunita bude v záplavě různorodých informací o programech určených malým firmám, o pracovněprávní legislativě a o možnostech podpory pro firmy potřebovat vaše jednoznačné odpovědi na otázky týkající se této problematiky. Dejte dotyčným subjektům vědět, že jim programy ochotně vysvětlíte a pomůžete jim čerpat dostupnou podporu. Nově získané informace o těchto programech průběžně sdílejte se všemi zainteresovanými osobami.

Získejte přístup k rezervám

Mnohé organizace si již zajistily přístup k rezervám a ty, které tak doposud neučinily, by neměly otálet. V kontextu směřování organizace je důležité pečlivě zvážit, kam tyto prostředky půjdou. Vedle základního udržení provozu mohou být využity např. na investice do budoucích aktivit, na lokální podporu osob, které v důsledku COVID-19 přišly o práci, nebo na opakované investice do rozvoje destinace.

Myslete na budoucnost

Dejte o sobě vědět

Naše vládní orgány dělají vše, co je v jejich silách. Právě teď je vhodný čas, abyste jako leadeři našich komunit prokázali své zkušenosti. V nadcházejících týdnech bude důležité mimo jiné navrhovat možnosti oživení sektoru. V rámci příprav okamžitých a budoucích opatření doporučujeme plány rozdělit do tří kategorií:

(1) Obnova sektoru, (2) Návrat společenského života a (3) Přípravy na podobné budoucí situace.

Obnova sektoru

Jak po skončení této krize získáme zpět ztracený byznys? Popřemýšlejte nad opatřeními, která by mohla oživit trh krátkodobých akcí. Během recese v roce 2008 se snahy o obnovu sektoru zaměřily především na sportovní a zájmové aktivity, koncerty a festivaly a postupně se rozšířily od dovolených trávených doma ke klasickému cestování. Obnova sektoru po skončení pandemie COVID-19 bude zřejmě probíhat jinak a bude záviset na změně postojů k cestování, na možnostech veřejného shromažďování a na kupní síle.

Návrat společenského života

Co můžeme udělat na podporu společenského života po skončení pandemie? Zaměřte se na to, jak překonat stigma způsobené nuceným sociálním distancováním. Člověk je společenský tvor, ale musíme myslet také na to, že COVID-19 tu možná bude dlouhodobě. Vedle změny postojů musíme také vzdělávat a uklidňovat veřejnost, až současná situace pomine.

Příprava na podobné budoucí situace

Co bude příště jinak? Reakce vlád a zdravotnických organizací na budoucí virové epidemie se zásadně změní. Dá se očekávat, že při budoucích pandemiích bude rychleji a ve větším rozsahu docházet k uzavírání míst, kde se koncentruje velký počet lidí, a k cestovním omezením. Přemýšlejte o tom, jak můžete při budoucích krizových situacích minimalizovat dopad takových opatření, chránit své podnikání a pomáhat své komunitě.

Věnujte pozornost datům

Klíčovou aktivitou během nadcházejících týdnů bude obeznámit se s daty a s možnými způsoby obnovy podnikání. K dispozici naštěstí máme celou řadu výzkumů a různých dat. Nyní je vhodná příležitost k tomu, abyste si tyto zdroje prostudovali a určili budoucí potřeby. Ještě než začne vlastní obnova, musíte získat přehled o profilu vašich návštěvníků a definovat příležitosti, které se vám nabízejí.

Mobilizujte své talentované lidi

Před pandemií COVID-19 mnohé destinační organizace realizovaly strategie s cílem přilákat a udržet talentované lidi. Destinační organizace také často turistickému odvětví pomáhaly zaplnit volná pracovní místa prostřednictvím pracovních veletrhů a programů sloužících k vyhledávání zaměstnanců. Hrozba masové nezaměstnanosti nyní tytéž organizace nutí k tomu, aby se více zaměřily na hledání příležitostí pro zaměstnance. Nabízí se možnost místní talenty krátkodobě nasazovat na dobrovolnické aktivity a s postupnou obnovou podnikání začít lidi s odbornými dovednostmi využívat na realizaci placených aktivit. Řešením, které může vést k zaplnění nezbytných pozic v komunitě a současně poskytnout hodnotnou službu, by mohlo být propojení s místními a státními programy na podporu práce.

Očekávejte nečekané

Strategické plány by měly být flexibilní. Strategie by měly být adaptabilní, zatímco taktiky jsou rigidní a striktní. Čím více je plán taktický, tím méně na něm právě teď záleží. Revidujte své strategické plány právě teď, aby odpovídaly naléhavým potřebám, které vyvstanou během nadcházejících 18 měsíců. Rozdělte nadcházející týdny a měsíce do zvládnutelných časových období. Nevíte, jak začít? Rozvrhněte si revizi plánu následovně:

Načasování

Otázky související s plánováním

Týden 0-3

Jak moc tato situace dopadá na vaši byznys komunitu?

Jak vaše organizace zvládá tuto výzvu?

Jak se vaší organizaci daří nadále poskytovat své služby komunitě?

Týden 4-6

Jak upravíme náš provoz, až se vrátíme zpět do práce?

Jak obnovíme vazby s naší komunitou?

Jak se nám daří vytvářet pomocí našeho výzkumu a dat možné scénáře?

Týden 7-8

Jak vypadá náš výchozí plán obnovy sektoru?

Jaké nové příležitosti vyplývají z provedeného průzkumu?

Týden 6-8

Jak rozvíjíme náš výchozí plán obnovy sektoru?

Jak začne jeho implementace?

Týden 8-16

Jaké informace používáme k nastavení směru našich aktivit a kroků?

Jak v našich aktivitách i nadále udržíme další osoby?

Jak vypadá náš výchozí plán pro návrat společenského života?

Týden 17-20

Jaké úpravy jsou nezbytné?

Jak vypadá náš plán příprav na budoucí podobnou situaci?


Buďme k sobě upřímní: cesta ven z této krize nevede přes marketing. Jakmile pomine bezprostřední nebezpečí, bude čas skončit se sociálním distancováním. Výše uvedené kroky by nám měly pomoct zvládnout výzvy, které nás čekají.

COVID-19 ovlivňuje komunity po celém světě. Chceme vám proto pomoci orientovat se v tom, jaký bude mít tato situace dopad na vaše pracoviště, vaše aktiva a globální realitní trh.

Chcete víc? Kontaktujte náš tým.